Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 25 martie 2019 - Joi, 28 martie 2019 293k
Joi, 28 martie 2019163kVersiune: Joi, 28 martie 2019, 09:34
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 16:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
86Termen***IpointInstituirea programului „Europa creativă” (2021-2027)
Raport  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Comisia pentru cultură și educație
85Termen***Ipoint„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
Raport  Milan Zver (A8-0111/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Comisia pentru cultură și educație
94Termen***IpointInstituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
Raport  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
132Termen***IvoteLista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo)
Raport  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
144***IvoteCalitatea apei destinate consumului uman
Raport  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 22 octombrie 2018
96Termen***IvoteSporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie
Raport  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
25Termen***IvoteExercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio
Raport  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
86Termen***IvoteInstituirea programului „Europa creativă” (2021-2027)
Raport  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Comisia pentru cultură și educație
85Termen***Ivote„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
Raport  Milan Zver (A8-0111/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Comisia pentru cultură și educație
94Termen***IvoteInstituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
Raport  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
105Termen voteEstimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European
Raport  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Raport referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020
[2019/2003(BUD)]
Comisia pentru bugete
151Termen voteSituația de urgență din Venezuela
Propuneri de rezoluție
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Dezbatere: Marţi, 12 martie 2019
117Termen votePropuneri de rezoluție - Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Termen voteEvoluții recente în scandalul Dieselgate
Propuneri de rezoluție
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Termen voteDecizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace
Raport  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind propunerea Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu sprijinul Comisiei, adresată Consiliului pentru o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace
[2018/2237(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
15:00 - 16:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointInterpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Raportori   (4x6') 24'
Raportorul pentru aviz   (4x1') 4'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
Deputaţi74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)5'
Autorul (interpelări majore)2'
„Catch the eye”5'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointInstituirea programului „Europa creativă” (2021-2027)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
85item on the agendapoint„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Amendamente; respingereLuni, 25 martie 2019, 19:00
94item on the agendapointInstituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
132item on the agendapointLista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
96item on the agendapointSporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
25item on the agendapointExercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
105item on the agendapointEstimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -AmendamenteMarţi, 26 martie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 27 martie 2019, 16:00
151item on the agendapointSituația de urgență din Venezuela
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 25 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 27 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 27 martie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 27 martie 2019, 19:00
117item on the agendapointSituația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 26 martie 2019, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 27 martie 2019, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 27 martie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 27 martie 2019, 19:00
169item on the agendapointEvoluții recente în scandalul Dieselgate
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 25 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 27 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 27 martie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 27 martie 2019, 19:00
20item on the agendapointDecizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -AmendamenteMarţi, 26 martie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 27 martie 2019, 16:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 22 martie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 25 martie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 26 martie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică