Program
ŠtrasburgPondelok, 25. marca 2019 - Štvrtok, 28. marca 2019 294k
Štvrtok, 28. marca 2019170kVerzia: Štvrtok, 28. marca 2019, 09:35
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
86Termín***IpointUstanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027)
Správa:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
85Termín***Ipoint„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
Správa:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
94Termín***IpointVytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
Správa:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
132Termín***IvoteZoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo)
Správa:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
144***IvoteKvalita vody určenej na ľudskú spotrebu
Správa:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Pondelok, 22. októbra 2018
96Termín***IvoteZvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia
Správa:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Výbor pre právne veci
25Termín***IvoteVýkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov
Správa:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Výbor pre právne veci
86Termín***IvoteUstanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027)
Správa:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
85Termín***Ivote„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
Správa:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
94Termín***IvoteVytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
Správa:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
105Termín voteOdhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament
Správa:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020
[2019/2003(BUD)]
Výbor pre rozpočet
151Termín voteNúdzová situácia vo Venezuele
Návrhy uznesení
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Rozprava: Utorok, 12. marca 2019
117Termín voteNávrhy uznesení - Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Termín voteNajnovší vývoj škandálu Dieselgate
Návrhy uznesení
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Termín voteRozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja
Správa:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja predloženého Rade vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za podpory Komisie
[2018/2237(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
15:00 - 16:00   Rozpravy       Rečnícky čas
  pointVäčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 – B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Spravodajcovia   (4x6') 24'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko   (4x1') 4'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (3x5') 15'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)5'
Autor (väčšia interpelácia)2'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointUstanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
85item on the agendapoint„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePondelok, 25. marca 2019, 19:00
94item on the agendapointVytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
132item on the agendapointZoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
96item on the agendapointZvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
25item on the agendapointVýkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
105item on the agendapointOdhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 26. marca 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. marca 2019, 16:00
151item on the agendapointNúdzová situácia vo Venezuele
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 27. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 27. marca 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. marca 2019, 19:00
117item on the agendapointSituácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Návrhy uzneseníUtorok, 26. marca 2019, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 27. marca 2019, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 27. marca 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. marca 2019, 19:00
169item on the agendapointNajnovší vývoj škandálu Dieselgate
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 27. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 27. marca 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. marca 2019, 19:00
20item on the agendapointRozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 26. marca 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. marca 2019, 16:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 22. marca 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 25. marca 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 26. marca 2019, 19:00
Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie