Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 25. marec 2019 - Četrtek, 28. marec 2019 287k
Četrtek, 28. marec 2019162kRazličica: Četrtek, 28. marec 2019, 09:36
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 16:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
86Rok***IpointVzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027)
Poročilo:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
85Rok***Ipoint„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport
Poročilo:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Erasmus“, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
94Rok***IpointVzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
Poročilo:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
132Rok***IvoteSeznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo)
Poročilo:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
144***IvoteKakovost vode, namenjene za prehrano ljudi
Poročilo:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Ponedeljek, 22. oktober 2018
96Rok***IvotePovečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov
Poročilo:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Odbor za pravne zadeve
25Rok***IvoteUveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov
Poročilo:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Odbor za pravne zadeve
86Rok***IvoteVzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027)
Poročilo:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
85Rok***Ivote„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport
Poročilo:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Erasmus“, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
94Rok***IvoteVzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
Poročilo:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
105Rok voteNačrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament
Poročilo:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020
[2019/2003(BUD)]
Odbor za proračun
151Rok voteIzredne razmere v Venezueli
Predlogi resolucij
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Razprava: Torek, 12. marec 2019
117Rok votePredlogi resolucij - Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Rok voteNedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate
Predlogi resolucij
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Rok voteSklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta
Poročilo:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Svetu, ob podpori Komisije, za sklep Sveta o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta
[2018/2237(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
15:00 - 16:00   Razprave       Čas za govor
  pointVečje interpelacije (člen 130b Poslovnika)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalci   (4x6') 24'
Pripravljavec mnenja   (4x1') 4'
Razprava brez seznama govornikov   (3x5') 15'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)5'
Avtor (večja interpelacija)2'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointVzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
85item on the agendapoint„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
94item on the agendapointVzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
132item on the agendapointSeznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
96item on the agendapointPovečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
25item on the agendapointUveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
105item on the agendapointNačrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -Predlogi spremembTorek, 26. marec 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 27. marec 2019, 16:00
151item on the agendapointIzredne razmere v Venezueli
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 27. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 27. marec 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 27. marec 2019, 19:00
117item on the agendapointStanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Predlogi resolucijTorek, 26. marec 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 27. marec 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 27. marec 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 27. marec 2019, 19:00
169item on the agendapointNedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 27. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 27. marec 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 27. marec 2019, 19:00
20item on the agendapointSklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -Predlogi spremembTorek, 26. marec 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 27. marec 2019, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 22. marec 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 26. marec 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 28. marec 2019Pravno obvestilo