Pořad jednání
BruselStředa, 3. dubna 2019 - Čtvrtek, 4. dubna 2019 207k
Středa, 3. dubna 2019163kVerze: Středa, 3. dubna 2019, 15:22
 Body k pořadu jednání
14:00 - 15:15   Rozpravy
15:15 - 17:30   Rozpravy
17:30 - 24:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

14:00 - 15:15   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
80 pointVystoupení Spojeného království z EU
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Rozpravy       Řečnická doba
71 pointDebata se švédským premiérem Stefanem Löfvenem o budoucnosti Evropy
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Rozpravy       Řečnická doba
57Lhůta***IpointSpolečná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem
Zpráva:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
6Lhůta***IpointEvropský námořní a rybářský fond
Zpráva:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Výbor pro rybolov
41Lhůta***IpointVíceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři
Zpráva:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Výbor pro rybolov
23Lhůta***IpointPosílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie
Zpráva:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
81 pointVztahy mezi EU a Čínou
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2677(RSP)]
  pointSpolečná rozprava - Cla
38Lhůta***I-Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
Zpráva:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
39Lhůta***I-Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly
Zpráva:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
55Lhůta***IpointŘízení bezpečnosti silniční infrastruktury
Zpráva:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
2  pointJednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
14:00 - 15:15   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Rozpravy     item on the agenda
Premiér Švédska Löfven30'
Komise (včetně odpovědí)10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)40'
Zpravodajové   (7x6') 42'
Navrhovatelé   (10x1') 10'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointSpolečná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
6item on the agendapointEvropský námořní a rybářský fond
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
41item on the agendapointVíceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
23item on the agendapointPosílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
38item on the agendapointZavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
39item on the agendapointZřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
55item on the agendapointŘízení bezpečnosti silniční infrastruktury
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 2. dubna 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 3. dubna 2019Právní upozornění