Dagsorden
BruxellesOnsdag den 3. april 2019 - Torsdag den 4. april 2019 205k
Onsdag den 3. april 2019160kUdgave: Onsdag den 3. april 2019, 15:55
 Punkter på dagsordenen
14:00 - 15:15   Forhandling
15:15 - 17:30   Forhandling
17:30 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

14:00 - 15:15   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
80 pointDet Forenede Kongeriges udtrædelse af EU
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Forhandling       Taletid
71 pointDrøftelse med den svenske statsminister Stefan Löfven om Europas fremtid
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Forhandling       Taletid
57Frist***IpointFælles regler for det indre marked for naturgas
Betænkning:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
6Frist***IpointDen Europæiske Hav- og Fiskerifond
Betænkning:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Fiskeriudvalget
41Frist***IpointEn flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav
Betænkning:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Fiskeriudvalget
23Frist***IpointStyrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere
Betænkning:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
81 pointForbindelserne mellem EU og Kina
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2677(RSP)]
  pointForhandling under ét - Told
38Frist***I-Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
Betænkning:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
39Frist***I-Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr
Betænkning:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
55Frist***IpointForvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed
Betænkning:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
14:00 - 15:15   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Catch-the-eye5'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Forhandling     item on the agenda
Stefan Löfven, Sveriges statsminister30'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)40'
Ordførere   (7x6') 42'
Ordførere for udtalelser   (10x1') 10'
Catch-the-eye   (7x5') 35'
Medlemmer135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointFælles regler for det indre marked for naturgas
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 27. marts 2019, 13:00
6item on the agendapointDen Europæiske Hav- og Fiskerifond
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 27. marts 2019, 13:00
41item on the agendapointEn flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 27. marts 2019, 13:00
23item on the agendapointStyrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 27. marts 2019, 13:00
38item on the agendapointFastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
39item on the agendapointEtablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
55item on the agendapointForvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 27. marts 2019, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 2. april 2019, 19:00
Seneste opdatering: 3. april 2019Juridisk meddelelse