Päevakord
BrüsselKolmapäev, 3. aprill 2019 - Neljapäev, 4. aprill 2019 198k
Kolmapäev, 3. aprill 2019154kVersioon: Kolmapäev, 3. aprill 2019, 17:23
 Päevakorra punktid
14:00 - 15:15   Arutelud
15:15 - 17:30   Arutelud
17:30 - 24:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

14:00 - 15:15   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
80 pointÜhendkuningriigi väljaastumine EList
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Arutelud       Kõneaeg
71 pointArutelu Rootsi peaministri Stefan Löfveniga Euroopa tuleviku üle
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Arutelud       Kõneaeg
57Tähtaeg***IpointMaagaasi siseturu ühiseeskirjad
Raport:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
6Tähtaeg***IpointEuroopa Merendus- ja Kalandusfond
Raport:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Kalanduskomisjon
41Tähtaeg***IpointVahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava
Raport:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Kalanduskomisjon
23Tähtaeg***IpointLiidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine
Raport:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
81 pointELi ja Hiina suhted
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2677(RSP)]
  pointÜhine arutelu - Toll
38Tähtaeg***I-Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine
Raport:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö programm "Toll"

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
39Tähtaeg***I-Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine
Raport:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
55Tähtaeg***IpointMaanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine
Raport:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
14:00 - 15:15   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Arutelud     item on the agenda
Rootsi peaminister Löfven30'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)40'
Raportöörid   (7x6') 42'
Arvamuse koostajad   (10x1') 10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (7x5') 35'
Parlamendiliikmed135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointMaagaasi siseturu ühiseeskirjad
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 27. märts 2019, 13:00
6item on the agendapointEuroopa Merendus- ja Kalandusfond
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 27. märts 2019, 13:00
41item on the agendapointVahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 27. märts 2019, 13:00
23item on the agendapointLiidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 27. märts 2019, 13:00
38item on the agendapointTollikoostöö programmi „Toll“ loomine
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
39item on the agendapointTollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
55item on the agendapointMaanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 27. märts 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 2. aprill 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2019Õigusalane teave