Esityslista
BrysselKeskiviikko 3. huhtikuuta 2019 - Torstai 4. huhtikuuta 2019 197k
Keskiviikko 3. huhtikuuta 2019153kVersio: Keskiviikko 3. huhtikuuta 2019, 16:29
 Esityslistan kohdat
14:00 - 15:15   Keskustelut
15:15 - 17:30   Keskustelut
17:30 - 24:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

14:00 - 15:15   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
80 pointYhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Keskustelut       Puheajat
71 pointKeskustelu Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kanssa Euroopan tulevaisuudesta
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Keskustelut       Puheajat
57Määräaika***IpointMaakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt
Mietintö:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
6Määräaika***IpointEuroopan meri- ja kalatalousrahasto
Mietintö:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Kalatalousvaliokunta
41Määräaika***IpointLäntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma
Mietintö:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Kalatalousvaliokunta
23Määräaika***IpointUnionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen
Mietintö:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
81 pointEU:n ja Kiinan suhteet
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2677(RSP)]
  pointYhteiskeskustelu - Tullitoiminta
38Määräaika***I-Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
Mietintö:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
39Määräaika***I-Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen
Mietintö:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
55Määräaika***IpointTieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta
Mietintö:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
14:00 - 15:15   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)10'
"Catch the eye"5'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Keskustelut     item on the agenda
Ruotsin pääministeri Löfven30'
Komissio (vastauksineen)10'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)40'
Esittelijät   (7x6') 42'
Valmistelijat   (10x1') 10'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Jäsenet135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointMaakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
6item on the agendapointEuroopan meri- ja kalatalousrahasto
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
41item on the agendapointLäntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
23item on the agendapointUnionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
38item on the agendapointTulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
39item on the agendapointTullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
55item on the agendapointTieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 2. huhtikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus