Dnevni red
BruxellesSrijeda, 3. travnja 2019. - Četvrtak, 4. travnja 2019. 203k
srijeda, 3. travnja 2019.159kVerzija: srijeda, 3. travnja 2019., 16:03
 Točke dnevnog reda
14:00 - 15:15   Rasprave
15:15 - 17:30   Rasprave
17:30 - 24:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

14:00 - 15:15   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
1  pointNastavak zasjedanja i plan rada
80 pointPovlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
71 pointRasprava o budućnosti Europe sa švedskim premijerom Stefanom Löfvenom
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
57Rok***IpointZajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina
Izvješće:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
6Rok***IpointEuropski fond za pomorstvo i ribarstvo
Izvješće:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Odbor za ribarstvo
41Rok***IpointVišegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru
Izvješće:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Odbor za ribarstvo
23Rok***IpointJačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije
Izvješće:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
81 pointOdnosi između EU-a i Kine
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2677(RSP)]
  pointZajednička rasprava - Carina
38Rok***I-Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine
Izvješće:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici
39Rok***I-Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere
Izvješće:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici
55Rok***IpointUpravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture
Izvješće:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Odbor za promet i turizam
2  pointJednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
14:00 - 15:15   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Rasprave     item on the agenda
g. Löfven, predsjednik švedske vlade30'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Zastupnici60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)40'
Izvjestitelji   (7x6') 42'
Izvjestitelji za mišljenje   (10x1') 10'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (7x5') 35'
Zastupnici135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointZajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
6item on the agendapointEuropski fond za pomorstvo i ribarstvo
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
41item on the agendapointVišegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
23item on the agendapointJačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
38item on the agendapointUspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
39item on the agendapointUspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
55item on the agendapointUpravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 2. travnja 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2019.Pravna napomena