Darbotvarkė
BriuselisTrečiadienis, 2019 m. balandžio 3 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d. 203k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 3 d.159kVersija: Trečiadienis, 2019 m. balandžio 3 d., 15:16
 Darbotvarkės klausimai
14:00 - 15:15   Diskusijos
15:15 - 17:30   Diskusijos
17:30 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

14:00 - 15:15   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
80 pointJK išstojimas iš ES
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
71 pointDiskusijos su Švedijos Ministru Pirmininku Stefanu Löfvenu dėl Europos ateities
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
57Galutinis terminas***IpointGamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės
Pranešimas:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
6Galutinis terminas***IpointEuropos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
Pranešimas:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Žuvininkystės komitetas
41Galutinis terminas***IpointDaugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas
Pranešimas:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Žuvininkystės komitetas
23Galutinis terminas***Ipoint Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas
Pranešimas:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
81 pointES ir Kinijos santykiai
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2677(RSP)]
  pointBendros diskusijos - Muitinės
38Galutinis terminas***I-Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas
Pranešimas:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
39Galutinis terminas***I-Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas
Pranešimas:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
55Galutinis terminas***IpointKelių infrastruktūros saugumo valdymas
Pranešimas:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
14:00 - 15:15   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Diskusijos     item on the agenda
Švedijos ministras pirmininkas S. Löfvenas30'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)40'
Pranešėjai   (7x6') 42'
Nuomonės referentai   (10x1') 10'
Procedūra „prašau žodžio“   (7x5') 35'
Parlamento nariai135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointGamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
6item on the agendapointEuropos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
41item on the agendapointDaugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
23item on the agendapoint Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
38item on the agendapointBendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
39item on the agendapointMuitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
55item on the agendapointKelių infrastruktūros saugumo valdymas
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. balandžio 2 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 3 d.Teisinis pranešimas