Darba kārtība
BriseleTrešdiena, 2019. gada 3. aprīlis - Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis 205k
Trešdiena, 2019. gada 3. aprīlis158kVersija: Trešdiena, 2019. gada 3. aprīlis, 15:49
 Darba kārtības punkti
14:00 - 15:15   Debates
15:15 - 17:30   Debates
17:30 - 24:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

14:00 - 15:15   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
80 pointApvienotās Karalistes izstāšanās no ES
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Debates       Uzstāšanās laiks
71 pointDebates ar Zviedrijas premjerministru Stefan Löfven par Eiropas nākotni
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Debates       Uzstāšanās laiks
57Termiņi***IpointKopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu
Ziņojums:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
6Termiņi***IpointEiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
Ziņojums:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
41Termiņi***IpointDaudzgadu plāns zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā
Ziņojums:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
23Termiņi***IpointSavienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana
Ziņojums:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
81 pointES un Ķīnas attiecības
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2677(RSP)]
  pointKopīgās debates - Muita
38Termiņi***I-Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
Ziņojums:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita”

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Balsošana notiks nākamajā sesijā
39Termiņi***I-Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide
Ziņojums:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Balsošana notiks nākamajā sesijā
55Termiņi***IpointCeļu infrastruktūras drošības pārvaldība
Ziņojums:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
14:00 - 15:15   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Debates     item on the agenda
Zviedrijas premjerministrs S. Löfven30'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Deputāti 60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)40'
Referenti   (7x6') 42'
Atzinumu sagatavotāji   (10x1') 10'
Brīvā mikrofona procedūra   (7x5') 35'
Deputāti 135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointKopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 13:00
6item on the agendapointEiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 13:00
41item on the agendapointDaudzgadu plāns zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 13:00
23item on the agendapointSavienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 13:00
38item on the agendapointProgrammas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
39item on the agendapointFinansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
55item on the agendapointCeļu infrastruktūras drošības pārvaldība
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 2. aprīlis, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums