Agenda
BrusselWoensdag 3 april 2019 - Donderdag 4 april 2019 206k
Woensdag 3 april 2019164kVersie: Woensdag 3 april 2019, 15:23
 Agendapunten
14:00 - 15:15   Debatten
15:15 - 17:30   Debatten
17:30 - 24:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

14:00 - 15:15   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
80 pointTerugtrekking van het VK uit de EU
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Debatten       Spreektijd
71 pointDebat met de minister-president van Zweden, Stefan Löfven, over de toekomst van Europa
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Debatten       Spreektijd
57Deadline***IpointGemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
6Deadline***IpointEuropees Fonds voor maritieme zaken en visserij
Verslag:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Commissie visserij
41Deadline***IpointMeerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee
Verslag:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Commissie visserij
23Deadline***IpointVersterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie
Verslag:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
81 pointBetrekkingen EU-China
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2677(RSP)]
  pointGecombineerde behandeling - Douane
38Deadline***I-Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
Verslag:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
39Deadline***I-Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur
Verslag:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
55Deadline***IpointBeheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur
Verslag:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
14:00 - 15:15   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
"Catch the eye"5'
Leden30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Debatten     item on the agenda
Dhr. Löfven, premier van Zweden30'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)40'
Rapporteurs   (7x6') 42'
Rapporteurs voor advies   (10x1') 10'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Leden135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointGemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
6item on the agendapointEuropees Fonds voor maritieme zaken en visserij
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
41item on the agendapointMeerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
23item on the agendapointVersterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
38item on the agendapointVaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
39item on the agendapointVaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
55item on the agendapointBeheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 2 april 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 3 april 2019Juridische mededeling