Porządek obrad
BrukselaŚroda, 3 kwietnia 2019 r. - Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. 208k
Środa, 3 kwietnia 2019166kWersja: Środa, 3 kwietnia 2019, 15:43
 Punkty porządku dziennego
14:00 - 15:15   Debaty
15:15 - 17:30   Debaty
17:30 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

14:00 - 15:15   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
80 pointWystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Debaty       Czas wystąpień
71 pointDebata z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem na temat przyszłości Europy
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
57Termin***IpointWspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego
Sprawozdanie:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
6Termin***IpointEuropejski Fundusz Morski i Rybacki
Sprawozdanie:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Komisja Rybołówstwa
41Termin***IpointUstanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego
Sprawozdanie:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Komisja Rybołówstwa
23Termin***IpointWzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii
Sprawozdanie:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
81 pointStosunki UE–Chiny
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2677(RSP)]
  pointWspólna debata - Cła
38Termin***I-Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
Sprawozdanie:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
39Termin***I-Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej
Sprawozdanie:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
55Termin***IpointZarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
Sprawozdanie:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
14:00 - 15:15   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Debaty     item on the agenda
S. Löfven, premier Szwecji30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)40'
Sprawozdawcy   (7x6') 42'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (10x1') 10'
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
Posłowie135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointWspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 27 marca 2019, 13:00
6item on the agendapointEuropejski Fundusz Morski i Rybacki
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 27 marca 2019, 13:00
41item on the agendapointUstanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 27 marca 2019, 13:00
23item on the agendapointWzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 27 marca 2019, 13:00
38item on the agendapointUstanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
39item on the agendapointUstanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
55item on the agendapointZarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 27 marca 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 2 kwietnia 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2019Informacja prawna