Program
BruselStreda, 3. apríla 2019 - Štvrtok, 4. apríla 2019 208k
Streda, 3. apríla 2019165kVerzia: Streda, 3. apríla 2019, 15:31
 Body programu
14:00 - 15:15   Rozpravy
15:15 - 17:30   Rozpravy
17:30 - 24:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

14:00 - 15:15   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
80 pointVystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Rozpravy       Rečnícky čas
71 pointDiskusia so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom o budúcnosti Európy
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Rozpravy       Rečnícky čas
57Termín***IpointSpoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom
Správa:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
6Termín***IpointEurópsky námorný a rybársky fond
Správa:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Výbor pre rybárstvo
41Termín***IpointViacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora
Správa:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Výbor pre rybárstvo
23Termín***IpointPosilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie
Správa:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom uplatňujúcim svoje právo na voľný pohyb
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
81 pointVzťahy medzi EÚ a Čínou
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2677(RSP)]
  pointSpoločná rozprava - Clá
38Termín***I-Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
Správa:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
39Termín***I-Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly
Správa:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
55Termín***IpointRiadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry
Správa:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
14:00 - 15:15   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Rozpravy     item on the agenda
Stefan Löfven, predseda vlády Švédska30'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)40'
Spravodajcovia   (7x6') 42'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (10x1') 10'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointSpoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 27. marca 2019, 13:00
6item on the agendapointEurópsky námorný a rybársky fond
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 27. marca 2019, 13:00
41item on the agendapointViacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 27. marca 2019, 13:00
23item on the agendapointPosilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 27. marca 2019, 13:00
38item on the agendapointStanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
39item on the agendapointZriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
55item on the agendapointRiadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 27. marca 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 2. apríla 2019, 19:00
Posledná úprava: 3. apríla 2019Právne oznámenie