Dnevni red
BruseljSreda, 3. april 2019 - Četrtek, 4. april 2019 200k
Sreda, 3. april 2019157kRazličica: Sreda, 3. april 2019, 15:16
 Točke na dnevnem redu
14:00 - 15:15   Razprave
15:15 - 17:30   Razprave
17:30 - 24:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

14:00 - 15:15   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
80 pointIzstop Združenega kraljestva iz EU
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Razprave       Čas za govor
71 pointRazprava s predsednikom švedske vlade Stefanom Löfvenom o prihodnosti Evrope
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Razprave       Čas za govor
57Rok***IpointSkupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom
Poročilo:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
6Rok***IpointEvropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Poročilo:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Odbor za ribištvo
41Rok***IpointVečletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju
Poročilo:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Odbor za ribištvo
23Rok***IpointOkrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije
Poročilo:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
81 pointOdnosi med EU in Kitajsko
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2677(RSP)]
  pointSkupna razprava - Carina
38Rok***I-Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
Poročilo:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
39Rok***I-Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole
Poročilo:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
55Rok***IpointIzboljšanje varnosti cestne infrastrukture
Poročilo:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Odbor za promet in turizem
2  pointEnominutni govori (člen 163 Poslovnika)
14:00 - 15:15   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Razprave     item on the agenda
Predsednik švedske vlade Stefan Löfven30'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)40'
Poročevalci   (7x6') 42'
Pripravljavci mnenja   (10x1') 10'
Razprava brez seznama govornikov   (7x5') 35'
Poslanci135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointSkupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 27. marec 2019, 13:00
6item on the agendapointEvropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 27. marec 2019, 13:00
41item on the agendapointVečletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 27. marec 2019, 13:00
23item on the agendapointOkrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 27. marec 2019, 13:00
38item on the agendapointVzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
39item on the agendapointVzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
55item on the agendapointIzboljšanje varnosti cestne infrastrukture
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 27. marec 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 2. april 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 3. april 2019Pravno obvestilo