Pořad jednání
BruselStředa, 3. dubna 2019 - Čtvrtek, 4. dubna 2019 207k
Čtvrtek, 4. dubna 2019178kVerze: Středa, 3. dubna 2019, 15:22
 Body k pořadu jednání
08:30 - 10:50   Rozpravy
11:00 - 13:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

08:30 - 10:50   Rozpravy       Řečnická doba
45Lhůta***IpointCeloevropský osobní penzijní produkt
Zpráva:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
42Lhůta***IpointRovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
Zpráva:  David Casa (A8-0270/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
11:00 - 13:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
85 voteŽádost, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity
Zpráva:  Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)
Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity
[2018/2268(IMM)]
Výbor pro právní záležitosti
86 voteŽádost, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity
Zpráva:  Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)
Zpráva o žádosti, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity
[2018/2269(IMM)]
Výbor pro právní záležitosti
87 voteŽádost, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity
Zpráva:  Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)
Zpráva o žádosti, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity
[2018/2270(IMM)]
Výbor pro právní záležitosti
73Lhůta***IvoteSeznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU
Zpráva:  Sergei Stanishev (A8-0047/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterých se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
58*voteHlavní směry politik zaměstnanosti členských států
Zpráva:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
26 voteNakládání s odpady
Návrh usnesení
[2019/2557(RSP)]
B8-0231/2019
Čl. 216 odst. 2 jednacího řádu
76***IvotePožadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
Zpráva:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU
[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Rozprava: Úterý, 3. července 2018
77***IvoteDenní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů
Zpráva:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů
[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Rozprava: Úterý, 3. července 2018
78***IvotePřizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
Zpráva:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví
[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Rozprava: Úterý, 3. července 2018
57Lhůta***IvoteSpolečná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem
Zpráva:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
6Lhůta***IvoteEvropský námořní a rybářský fond
Zpráva:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Výbor pro rybolov
41Lhůta***IvoteVíceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři
Zpráva:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Výbor pro rybolov
23Lhůta***IvotePosílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie
Zpráva:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
55Lhůta***IvoteŘízení bezpečnosti silniční infrastruktury
Zpráva:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
45Lhůta***IvoteCeloevropský osobní penzijní produkt
Zpráva:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
42Lhůta***IvoteRovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
Zpráva:  David Casa (A8-0270/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
53***IvoteOchrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
Zpráva:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Rozpočtový výbor
Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Rozprava: Středa, 16. ledna 2019
37***IvoteEvropský sociální fond plus (ESF+)
Zpráva:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rozprava: Úterý, 15. ledna 2019
54Lhůta***IvoteZavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani
Zpráva:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
14Lhůta***IvoteOpakované použití informací veřejného sektoru
Zpráva:  Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)
[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
24Lhůta***IvoteVíceletý plán obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři
Zpráva:  Marco Affronte (A8-0389/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107
[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]
Výbor pro rybolov
56Lhůta***IvoteMinimální úroveň výcviku námořníků
Zpráva:  Dominique Riquet (A8-0007/2019)
Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES
[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
51Lhůta***IvoteÚprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023
Zpráva:  Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023
[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
67***IvoteDočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Zpráva:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
82 voteŽádost o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhů na přistoupení Evropské unie k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí
[2019/2678(RSP)]
B8-0232/2019
75Lhůta voteZdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu
Zpráva:  Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)
Zpráva o zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu
[2018/2002(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
08:30 - 10:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)10'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatelé   (4x1') 4'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
45item on the agendapointCeloevropský osobní penzijní produkt
Sophia in 't Veld (A8-0278/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
42item on the agendapointRovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
David Casa (A8-0270/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
73item on the agendapointSeznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU
Sergei Stanishev (A8-0047/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 3. dubna 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 3. dubna 2019, 19:00
57item on the agendapointSpolečná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
6item on the agendapointEvropský námořní a rybářský fond
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
41item on the agendapointVíceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
23item on the agendapointPosílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
55item on the agendapointŘízení bezpečnosti silniční infrastruktury
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
54item on the agendapointZavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani
Kay Swinburne (A8-0010/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
14item on the agendapointOpakované použití informací veřejného sektoru
Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
24item on the agendapointVíceletý plán obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři
Marco Affronte (A8-0389/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
56item on the agendapointMinimální úroveň výcviku námořníků
Dominique Riquet (A8-0007/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
51item on the agendapointÚprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023
Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. března 2019, 13:00
75item on the agendapointZdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu
Sophia in 't Veld (A8-0481/2018
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 1. dubna 2019, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 2. dubna 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 3. dubna 2019Právní upozornění