Esityslista
BrysselKeskiviikko 3. huhtikuuta 2019 - Torstai 4. huhtikuuta 2019 197k
Torstai 4. huhtikuuta 2019169kVersio: Keskiviikko 3. huhtikuuta 2019, 16:29
 Esityslistan kohdat
08:30 - 10:50   Keskustelut
11:00 - 13:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
 Puheajat
 Määräajat

08:30 - 10:50   Keskustelut       Puheajat
45Määräaika***IpointYleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote
Mietintö:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
42Määräaika***IpointVanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen
Mietintö:  David Casa (A8-0270/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
11:00 - 13:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
85 voteGeorgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö:  Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)
Mietintö Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
[2018/2268(IMM)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
86 voteLampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö:  Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)
Mietintö Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
[2018/2269(IMM)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
87 voteEleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö:  Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)
Mietintö Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
[2018/2270(IMM)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
73Määräaika***IvoteLuettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista)
Mietintö:  Sergei Stanishev (A8-0047/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta
[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
58*voteJäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat
Mietintö:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista
[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
26 voteJätehuolto
Päätöslauselmaesitys
[2019/2557(RSP)]
B8-0231/2019
Työjärjestyksen 216 artiklan 2 kohta
76***IvoteMaantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt
Mietintö:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon
[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 3. heinäkuuta 2018
77***IvotePäivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus
Mietintö:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta
[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 3. heinäkuuta 2018
78***IvoteMaantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
Mietintö:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen
[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 3. heinäkuuta 2018
57Määräaika***IvoteMaakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt
Mietintö:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
6Määräaika***IvoteEuroopan meri- ja kalatalousrahasto
Mietintö:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Kalatalousvaliokunta
41Määräaika***IvoteLäntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma
Mietintö:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Kalatalousvaliokunta
23Määräaika***IvoteUnionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen
Mietintö:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
55Määräaika***IvoteTieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta
Mietintö:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
45Määräaika***IvoteYleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote
Mietintö:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
42Määräaika***IvoteVanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen
Mietintö:  David Casa (A8-0270/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
53***IvoteUnionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita
Mietintö:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Budjettivaliokunta
Talousarvion valvontavaliokunta

Keskustelu: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019
37***IvoteEuroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
Mietintö:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 15. tammikuuta 2019
54Määräaika***IvoteValmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen
Mietintö:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
14Määräaika***IvoteJulkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö
Mietintö:  Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)
[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
24Määräaika***IvoteVälimeren miekkakalan monivuotinen elvytyssuunnitelma
Mietintö:  Marco Affronte (A8-0389/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten (EY) N:o 1967/2006 ja (EU) 2017/2107 muuttamisesta
[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]
Kalatalousvaliokunta
56Määräaika***IvoteMerenkulkijoiden vähimmäiskoulutus
Mietintö:  Dominique Riquet (A8-0007/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta
[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
51Määräaika***IvoteVuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttaminen
Mietintö:  Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta
[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
67***IvoteSisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen
Mietintö:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
82 voteTyöjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä EU:n liittymisestä yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta
[2019/2678(RSP)]
B8-0232/2019
75Määräaika voteYksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelu
Mietintö:  Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)
Mietintö yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelusta
[2018/2002(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
08:30 - 10:50   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)10'
Esittelijät   (2x6') 12'
Valmistelijat   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
45item on the agendapointYleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote
Sophia in 't Veld (A8-0278/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
42item on the agendapointVanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen
David Casa (A8-0270/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
73item on the agendapointLuettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista)
Sergei Stanishev (A8-0047/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 3. huhtikuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 3. huhtikuuta 2019, 19:00
57item on the agendapointMaakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
6item on the agendapointEuroopan meri- ja kalatalousrahasto
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
41item on the agendapointLäntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
23item on the agendapointUnionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
55item on the agendapointTieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
54item on the agendapointValmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen
Kay Swinburne (A8-0010/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
14item on the agendapointJulkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö
Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
24item on the agendapointVälimeren miekkakalan monivuotinen elvytyssuunnitelma
Marco Affronte (A8-0389/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
56item on the agendapointMerenkulkijoiden vähimmäiskoulutus
Dominique Riquet (A8-0007/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
51item on the agendapointVuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttaminen
Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
75item on the agendapointYksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelu
Sophia in 't Veld (A8-0481/2018
  -TarkistuksetMaanantai 1. huhtikuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 2. huhtikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus