Dnevni red
BruxellesSrijeda, 3. travnja 2019. - Četvrtak, 4. travnja 2019. 203k
četvrtak, 4. travnja 2019.175kVerzija: srijeda, 3. travnja 2019., 16:03
 Točke dnevnog reda
08:30 - 10:50   Rasprave
11:00 - 13:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

08:30 - 10:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
45Rok***IpointPaneuropski osobni mirovinski proizvod
Izvješće:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
42Rok***IpointRavnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika
Izvješće:  David Casa (A8-0270/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
11:00 - 13:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
85 voteZahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu
Izvješće:  Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu
[2018/2268(IMM)]
Odbor za pravna pitanja
86 voteZahtjev za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu
Izvješće:  Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu
[2018/2269(IMM)]
Odbor za pravna pitanja
87 voteZahtjev za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu
Izvješće:  Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu
[2018/2270(IMM)]
Odbor za pravna pitanja
73Rok***IvotePopis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Izvješće:  Sergei Stanishev (A8-0047/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
58*voteSmjernice za politike zapošljavanja država članica
Izvješće:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica
[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
26 voteGospodarenje otpadom
Prijedlog rezolucije
[2019/2557(RSP)]
B8-0231/2019
Članak 216. stavak 2. Poslovnika
76***IvoteZahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa
Izvješće:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa
[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Odbor za promet i turizam
Rasprava: utorak, 3. srpnja 2018.
77***IvoteDnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa
Izvješće:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa
[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Odbor za promet i turizam
Rasprava: utorak, 3. srpnja 2018.
78***IvotePrilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa
Izvješće:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru
[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Odbor za promet i turizam
Rasprava: utorak, 3. srpnja 2018.
57Rok***IvoteZajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina
Izvješće:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
6Rok***IvoteEuropski fond za pomorstvo i ribarstvo
Izvješće:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Odbor za ribarstvo
41Rok***IvoteVišegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru
Izvješće:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Odbor za ribarstvo
23Rok***IvoteJačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije
Izvješće:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
55Rok***IvoteUpravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture
Izvješće:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Odbor za promet i turizam
45Rok***IvotePaneuropski osobni mirovinski proizvod
Izvješće:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
42Rok***IvoteRavnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika
Izvješće:  David Casa (A8-0270/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
53***IvoteZaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama
Izvješće:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Odbor za proračune
Odbor za proračunski nadzor

Rasprava: srijeda, 16. siječnja 2019.
37***IvoteEuropski socijalni fond plus (ESF+)
Izvješće:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Rasprava: utorak, 15. siječnja 2019.
54Rok***IvoteRačunalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe
Izvješće:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
14Rok***IvotePonovna uporaba informacija javnog sektora (preinaka)
Izvješće:  Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka)
[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
24Rok***IvoteVišegodišnji plan oporavka sredozemnog igluna
Izvješće:  Marco Affronte (A8-0389/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107
[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]
Odbor za ribarstvo
56Rok***IvoteMinimalna razina osposobljavanja pomoraca
Izvješće:  Dominique Riquet (A8-0007/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ
[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]
Odbor za promet i turizam
51Rok***IvotePrilagodba godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023.
Izvješće:  Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu prilagodbe godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023.

[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
67***IvotePrivremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama
Izvješće:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu pravila koja se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
82 votePrijedlog rezolucije u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika o traženju mišljenja Suda o pristupanju EU-a Konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
[2019/2678(RSP)]
B8-0232/2019
75Rok votePorezni tretman mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod
Izvješće:  Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)
Izvješće o poreznom tretmanu mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod
[2018/2002(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
08:30 - 10:50   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)10'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Izvjestitelji za mišljenje   (4x1') 4'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
45item on the agendapointPaneuropski osobni mirovinski proizvod
Sophia in 't Veld (A8-0278/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
42item on the agendapointRavnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika
David Casa (A8-0270/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
73item on the agendapointPopis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Sergei Stanishev (A8-0047/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 3. travnja 2019., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 3. travnja 2019., 19:00
57item on the agendapointZajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
6item on the agendapointEuropski fond za pomorstvo i ribarstvo
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
41item on the agendapointVišegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
23item on the agendapointJačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
55item on the agendapointUpravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
54item on the agendapointRačunalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe
Kay Swinburne (A8-0010/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
14item on the agendapointPonovna uporaba informacija javnog sektora (preinaka)
Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
24item on the agendapointVišegodišnji plan oporavka sredozemnog igluna
Marco Affronte (A8-0389/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
56item on the agendapointMinimalna razina osposobljavanja pomoraca
Dominique Riquet (A8-0007/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
51item on the agendapointPrilagodba godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023.
Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
75item on the agendapointPorezni tretman mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod
Sophia in 't Veld (A8-0481/2018
  -Amandmani ponedjeljak, 1. travnja 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 2. travnja 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2019.Pravna napomena