Aġenda
BrussellL-Erbgħa, 3 ta' April 2019 - Il-Ħamis, 4 ta' April 2019 210k
Il-Ħamis, 4 ta' April 2019181kVerżjoni: L-Erbgħa, 3 ta' April 2019, 16:32
 Punti fuq l-aġenda
08:30 - 10:50   Dibattiti
11:00 - 13:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

08:30 - 10:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
45Skadenza***IpointProdott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew
Rapport:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
42Skadenza***IpointBilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-persuni li jindukraw
Rapport:  David Casa (A8-0270/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li jindukraw u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
11:00 - 13:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
85 voteTalba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Epitideios
Rapport:  Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)
Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Epitideios
[2018/2268(IMM)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
86 voteTalba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lampros Fountoulis
Rapport:  Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)
Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lampros Fountoulis
[2018/2269(IMM)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
87 voteTalba għat-tneħħija tal-immunità ta' Eleftherios Synadinos
Rapport:  Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)
Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Eleftherios Synadinos
[2018/2270(IMM)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
73Skadenza***IvoteElenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE
Rapport:  Sergei Stanishev (A8-0047/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
58*voteLinji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi
Rapport:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi
[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
26 voteIl-ġestjoni tal-iskart
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2019/2557(RSP)]
B8-0231/2019
Artikolu 216(2) tar-Regoli ta' Proċedura
76***IvoteRekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq
Rapport:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq
[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Dibattitu: It-Tlieta, 3 ta' Lulju 2018
77***IvoteIl-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi
Rapport:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan massimi ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi
[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Dibattitu: It-Tlieta, 3 ta' Lulju 2018
78***IvoteAdattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq
Rapport:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur
[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Dibattitu: It-Tlieta, 3 ta' Lulju 2018
57Skadenza***IvoteRegoli komuni għas-suq intern għall-gass naturali
Rapport:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/73/KE dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
6Skadenza***IvoteFond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
Rapport:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Kumitat għas-Sajd
41Skadenza***IvotePjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran
Rapport:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Kumitat għas-Sajd
23Skadenza***IvoteIt-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni
Rapport:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità taċ-ċittadini tal-Unjoni u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
55Skadenza***IvoteIl-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq
Rapport:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/96/KE dwar il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
45Skadenza***IvoteProdott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew
Rapport:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
42Skadenza***IvoteBilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-persuni li jindukraw
Rapport:  David Casa (A8-0270/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li jindukraw u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
53***IvoteIl-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri
Rapport:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Kumitat għall-Baġits
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Dibattitu: L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019
37***IvoteIl-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)
Rapport:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Dibattitu: It-Tlieta, 15 ta' Jannar 2019
54Skadenza***IvoteIl-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa
Rapport:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa (riformulazzjoni)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
14Skadenza***IvoteL-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku
Rapport:  Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni)
[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
24Skadenza***IvotePjan pluriennali għall-irkupru tal-pixxispad tal-Mediterran
Rapport:  Marco Affronte (A8-0389/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pjan pluriennali għall-irkupru tal-pixxispad tal-Mediterran u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1967/2006 u (UE) 2017/2107
[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]
Kumitat għas-Sajd
56Skadenza***IvoteLivell minimu ta' taħriġ tal-baħħara
Rapport:  Dominique Riquet (A8-0007/2019)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/106/KE dwar il-livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara u li tħassar id-Direttiva 2005/45/KE
[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
51Skadenza***IvoteAġġustament tal-prefinanzjament annwali għas-snin mill-2021 sal-2023
Rapport:  Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tal-aġġustament tal-prefinanzjament annwali għas-snin mill-2021 sal-2023
[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
67***IvoteRiintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni
Rapport:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 f'dak li jikkonċerna r-regoli applikabbli għar-riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
82 voteMozzjoni għal riżoluzzjoni skont l-Artikolu 108(6) li titlob opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja rigward l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika
[2019/2678(RSP)]
B8-0232/2019
75Skadenza voteIt-trattament tat-taxxa ta' prodotti tal-pensjoni, inkluż il-Prodott tal-Pensjoni Personali Pan-Ewropew
Rapport:  Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)
Rapport dwar it-trattament tat-taxxa ta' prodotti tal-pensjoni, inkluż il-Prodott tal-Pensjoni Personali Pan-Ewropew
[2018/2002(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
08:30 - 10:50   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs għal opinjoni   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
45item on the agendapointProdott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew
Sophia in 't Veld (A8-0278/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
42item on the agendapointBilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-persuni li jindukraw
David Casa (A8-0270/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
73item on the agendapointElenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE
Sergei Stanishev (A8-0047/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 3 ta' April 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 3 ta' April 2019, 19:00
57item on the agendapointRegoli komuni għas-suq intern għall-gass naturali
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
6item on the agendapointFond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
41item on the agendapointPjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
23item on the agendapointIt-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
55item on the agendapointIl-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
54item on the agendapointIl-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa
Kay Swinburne (A8-0010/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
14item on the agendapointL-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku
Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
24item on the agendapointPjan pluriennali għall-irkupru tal-pixxispad tal-Mediterran
Marco Affronte (A8-0389/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
56item on the agendapointLivell minimu ta' taħriġ tal-baħħara
Dominique Riquet (A8-0007/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
51item on the agendapointAġġustament tal-prefinanzjament annwali għas-snin mill-2021 sal-2023
Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
75item on the agendapointIt-trattament tat-taxxa ta' prodotti tal-pensjoni, inkluż il-Prodott tal-Pensjoni Personali Pan-Ewropew
Sophia in 't Veld (A8-0481/2018
  -EmendiIt-Tnejn, 1 ta' April 2019, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 2 ta' April 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 3 ta' April 2019Avviż legali