Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 15. travnja 2019. - Četvrtak, 18. travnja 2019. 268k
ponedjeljak, 15. travnja 2019.163kVerzija: srijeda, 17. travnja 2019., 15:49
 Točke dnevnog reda
17:00 - 24:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

17:00 - 24:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
1  pointNastavak zasjedanja i plan rada
55Rok***IpointZaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije
Izvješće:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

[2018/0106(COD)]
Odbor za pravna pitanja
137 pointVladavina prava u Rumunjskoj
Izjava Komisije
[2019/2697(RSP)]
  pointZajednička rasprava - Fondovi za zajednička ulaganja
24Rok***I-Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva)
Izvješće:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja

[2018/0041(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
22Rok***I-Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba)
Izvješće:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013

[2018/0045(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  pointZajednička rasprava - Bankovna reforma
12Rok***I-Kapitalni zahtjevi (Uredba)

Izvješće:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012


[2016/0360A(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
13Rok***I-Kapitalni zahtjevi (Direktiva)
Izvješće:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala[2016/0364(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
11Rok***I-Kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba)
Izvješće:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva


[2016/0361(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
10Rok***I-Sposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva)
Izvješće:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/47/EZ, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EZ, 2004/25/EZ i 2007/36/E Z[2016/0362(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
114Rok***IpointVrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama
Izvješće:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama


[2018/0171(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  pointZajednička rasprava - Europski sustav financijskog nadzora
30Rok***I-Europska nadzorna tijela i financijska tržišta
Izvješće:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo); Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala; Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo; Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja; Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova; Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu; i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma

[2017/0230(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
28Rok***I-Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike
Izvješće:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike


[2017/0232(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
29Rok***I-Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)
Izvješće:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)


[2017/0231(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  pointZajednička rasprava - Bonitetni zahtjevi i nadzor
36Rok***I-Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva)
Izvješće:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU
[2017/0358(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
35Rok***I-Bonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba)
Izvješće:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
133 pointNeusvajanje EU-ova poreza na digitalne usluge
Izjava Komisije
[2019/2695(RSP)]
Jedan krug govornika iz klubova zastupnika
2  pointJednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
17:00 - 24:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)50'
Izvjestitelji   (8x6') 48'
Izvjestitelji za mišljenje   (11x1') 11'
Spontano javljanje za riječ (catch the eye) (članak 135.)   (7x5') 35'
Zastupnici120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointZaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
24item on the agendapointPrekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
22item on the agendapointPrekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
12item on the agendapointKapitalni zahtjevi (Uredba)

Peter Simon (A8-0242/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
13item on the agendapointKapitalni zahtjevi (Direktiva)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
11item on the agendapointKapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
10item on the agendapointSposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
114item on the agendapointVrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
30item on the agendapointEuropska nadzorna tijela i financijska tržišta
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
28item on the agendapointMakrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
29item on the agendapointTržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
36item on the agendapointBonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
35item on the agendapointBonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 12. travnja 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 15. travnja 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 16. travnja 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 17. travnja 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 17. travnja 2019.Pravna napomena