Napirend
Strasbourg2019. április 15., Hétfő - 2019. április 18., Csütörtök 275k
2019. április 15., hétfő167kVáltozat: 2019. április 17., szerda, 15:50
 Napirendi pontok
17:00 - 24:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

17:00 - 24:00   Viták       Felszólalási  idő
1  pointAz ülésszak folytatása és ügyrend
55Határidő***IpointAz uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme
Jelentés:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Jelentés az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2018/0106(COD)]
Jogi Bizottság
137 pointA jogállamiság Romániában
A Bizottság nyilatkozata
[2019/2697(RSP)]
  pointKözös vita - Kollektív befektetési alapok
24Határidő***I-Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (irányelv)
Jelentés:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Jelentés a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2018/0041(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
22Határidő***I-Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (rendelet)
Jelentés:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Jelentés a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0045(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
  pointKözös vita - Bankreform
12Határidő***I-Tőkekövetelmények (rendelet)
Jelentés:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0360A(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
13Határidő***I-Tőkekövetelmények (irányelv)
Jelentés:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Jelentés a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkemegőrzési intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2016/0364(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
11Határidő***I-A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (rendelet)
Jelentés:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Jelentés a 806/2014/EU rendeletnek a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0361(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
10Határidő***I-A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (irányelv)
Jelentés:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Jelentés a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv módosításáról, valamint a 98/26/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2012/30/EU irányelv, a 20133/35/EU irányelv, a 2005/56/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv és a 2007/36/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2016/0362(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
114Határidő***IpointÁllamkötvény-fedezetű értékpapírok
Jelentés:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Jelentés az államkötvény-fedezetű értékpapírokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0171(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
  pointKözös vita - Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere
30Határidő***I-Az európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok
Jelentés:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet, az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet, az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló (EU) 2015/760 rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet, az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU) 2017/1129 rendelet, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2017/0230(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
28Határidő***I-A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása
Jelentés:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Jelentés a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2017/0232(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
29Határidő***I-A pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (Szolvencia II. irányelv)
Jelentés:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2017/0231(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
  pointKözös vita - Prudenciális követelmények és felügyelet
36Határidő***I-A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete (irányelv)
Jelentés:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Jelentés a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2017/0358(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
35Határidő***I-A befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (rendelet)
Jelentés:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Jelentés a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 575/2013/EU rendelet, a 600/2014/EU rendelet és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2017/0359(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
133 pointAz uniós digitális szolgáltatási adó elfogadásának elmulasztása
A Bizottság nyilatkozata
[2019/2695(RSP)]
Egy felszólalás képviselőcsoportonként
2  pointEgyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)
17:00 - 24:00   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)50'
Előadók   (8x6') 48'
A vélemény előadói   (11x1') 11'
„Catch the eye” (az eljárási szabályzat 135. cikke)   (7x5') 35'
Képviselők120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointAz uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
24item on the agendapointKollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (irányelv)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
22item on the agendapointKollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (rendelet)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
12item on the agendapointTőkekövetelmények (rendelet)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
13item on the agendapointTőkekövetelmények (irányelv)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
11item on the agendapointA hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (rendelet)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
10item on the agendapointA hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (irányelv)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
114item on the agendapointÁllamkötvény-fedezetű értékpapírok
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
30item on the agendapointAz európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
28item on the agendapointA pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
29item on the agendapointA pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (Szolvencia II. irányelv)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
36item on the agendapointA befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete (irányelv)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
35item on the agendapointA befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (rendelet)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. április 12., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. április 15., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. április 16., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 17., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. április 17.Jogi nyilatkozat