Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 15 ta' April 2019 - Il-Ħamis, 18 ta' April 2019 280k
It-Tnejn, 15 ta' April 2019169kVerżjoni: L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 15:53
 Punti fuq l-aġenda
17:00 - 24:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

17:00 - 24:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
1  pointTkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
55Skadenza***IpointIl-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni
Rapport:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni
[2018/0106(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
137 pointL-Istat tad-Dritt fir-Rumanija
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2019/2697(RSP)]
  pointDibattitu konġunt - Fondi ta’ investiment kollettiv
24Skadenza***I-Distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv
Rapport:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv

[2018/0041(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
22Skadenza***I-L-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv
Rapport:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013 u (UE) Nru 346/2013

[2018/0045(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
  pointDibattitu konġunt - Riforma Bankarja
12Skadenza***I-Rekwiżiti ta' Kapital (Regolament)
Rapport:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar il-proporzjon ta' ingranaġġ, il-proporzjon ta' ffinanzjar stabbli nett, rekwiżiti għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, riskju ta' kreditu tal-kontroparti, riskju tas-suq, skoperturi għal kontropartijiet ċentrali, skoperturi għal impriżi ta' investiment kollettiv, skoperturi kbar, rekwiżiti ta' rappurtar u divulgar u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
13Skadenza***I-Rekwiżiti ta' Kapital (Direttiva)
Rapport:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/36/UE fir-rigward ta' entitajiet eżentati, kumpaniji azzjonarji finanzjarji, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta, ir-rimunerazzjoni, miżuri u setgħat superviżorji u miżuri ta' konservazzjoni kapitali

[2016/0364(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
11Skadenza***I-Il-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (Regolament)
Rapport:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 806/2014 dwar il-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' Rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment

[2016/0361(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
10Skadenza***I-Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment (Direttiva)
Rapport:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE dwar il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment u li temenda d-Direttiva 98/26/KE, id-Direttiva 2002/47/KE, id-Direttiva 2012/30/UE, id-Direttiva 2011/35/UE, id-Direttiva 2005/56/KE, id-Direttiva 2004/25/KE u d-Direttiva 2007/36/KE

[2016/0362(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
114Skadenza***IpointTitoli koperti minn bonds sovrani
Rapport:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titoli koperti minn bonds sovrani
[2018/0171(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
  pointDibattitu konġunt - Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja
30Skadenza***I-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u swieq finanzjarji
Rapport:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea); ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq); ir-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju; ir-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej; ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; ir-Regolament (UE) Nru 2015/760 dwar il-Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil; ir-Regolament (UE) Nru 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' investiment; ir-Regolament (UE) 2017/1129 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f'suq regolat; u d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu

[2017/0230(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
28Skadenza***I-Is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku
Rapport:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1092/2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

[2017/0232(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
29Skadenza***I-Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II)
Rapport:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II)

[2017/0231(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
  pointDibattitu konġunt - Rekwiżiti prudenzjali u superviżjoni
36Skadenza***I-Is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Direttiva)
Rapport:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li temenda d-Direttivi 2013/36/UE u 2014/65/UE

[2017/0358(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
35Skadenza***I-Ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Regolament)
Rapport:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) Nru 600/2014 u (UE) Nru 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
133 pointIn-nuqqas ta' adozzjoni ta' taxxa tal-Unjoni fuq is-servizzi diġitali
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2019/2695(RSP)]
Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi
2  pointDiskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
17:00 - 24:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)50'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs għal opinjoni   (11x1') 11'
"Catch the eye" (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)   (7x5') 35'
Membri120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointIl-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
24item on the agendapointDistribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
22item on the agendapointL-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
12item on the agendapointRekwiżiti ta' Kapital (Regolament)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
13item on the agendapointRekwiżiti ta' Kapital (Direttiva)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
11item on the agendapointIl-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (Regolament)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
10item on the agendapointIl-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment (Direttiva)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
114item on the agendapointTitoli koperti minn bonds sovrani
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
30item on the agendapointAwtoritajiet Superviżorji Ewropej u swieq finanzjarji
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
28item on the agendapointIs-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
29item on the agendapointIs-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
36item on the agendapointIs-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Direttiva)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
35item on the agendapointIr-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Regolament)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 12 ta' April 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 15 ta' April 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 16 ta' April 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 17 ta' April 2019Avviż legali