Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 15 aprilie 2019 - Joi, 18 aprilie 2019 275k
Luni, 15 aprilie 2019162kVersiune: Joi, 18 aprilie 2019, 10:44
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
55Termen***IpointProtecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
Raport  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
[2018/0106(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
137 pointStatul de drept în România
Declarație a Comisiei
[2019/2697(RSP)]
  pointDezbatere comună - Fondurile de plasament colectiv
24Termen***I-Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă)
Raport  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv

[2018/0041(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
22Termen***I-Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament)
Raport  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013

[2018/0045(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
  pointDezbatere comună - Reforma bancară
12Termen***I-Cerințele de capital (regulament)
Raport  Peter Simon (A8-0242/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărțile centrale, expunerile față de organismele de plasament colectiv, expunerile mari, cerințele de raportare și publicare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
13Termen***I-Cerințele de capital (directivă)
Raport  Peter Simon (A8-0243/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului

[2016/0364(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
11Termen***I-Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament)
Raport  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții

[2016/0361(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
10Termen***I-Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă)
Raport  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE

[2016/0362(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
114Termen***IpointTitlurile garantate cu obligațiuni suverane
Raport  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane
[2018/0171(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
  pointDezbatere comună - Sistemul european de supraveghere financiară
30Termen***I-Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare
Raport  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții, a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

[2017/0230(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
28Termen***I-Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic
Raport  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic

[2017/0232(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
29Termen***I-Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)
Raport  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

[2017/0231(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
  pointDezbatere comună - Cerințele prudențiale și supravegherea prudențială
36Termen***I-Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă)
Raport  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE

[2017/0358(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
35Termen***I-Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament)
Raport  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru firmele de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
133 pointNeadoptarea unui impozit al UE pe serviciile digitale
Declarație a Comisiei
[2019/2695(RSP)]
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
17:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)50'
Raportori   (8x6') 48'
Raportori pentru aviz   (11x1') 11'
„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură)   (7x5') 35'
Deputaţi120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointProtecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
24item on the agendapointDistribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
22item on the agendapointDistribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
12item on the agendapointCerințele de capital (regulament)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
13item on the agendapointCerințele de capital (directivă)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
11item on the agendapointCapacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
10item on the agendapointCapacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
114item on the agendapointTitlurile garantate cu obligațiuni suverane
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
30item on the agendapointAutoritățile europene de supraveghere și piețele financiare
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
28item on the agendapointSupravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
29item on the agendapointPiețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
36item on the agendapointSupravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
35item on the agendapointCerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 12 aprilie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 15 aprilie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 16 aprilie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 17 aprilie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 18 aprilie 2019Notă juridică