Napirend
Strasbourg2019. április 15., Hétfő - 2019. április 18., Csütörtök 275k
2019. április 16., kedd186kVáltozat: 2019. április 17., szerda, 15:50
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   Viták
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 24:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   Viták       Felszólalási  idő
129 pointAz Európai Tanács 2019. április 10-i ülésének következtetései az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépéséről
Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2694(RSP)]
49Határidő***IpointAz Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek
Jelentés:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Jelentés az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2017/0355(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
50Határidő***IpointEurópai Munkaügyi Hatóság
Jelentés:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Jelentés az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0064(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
64***IvoteA migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák
Jelentés:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Jelentés a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0154(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
105***voteAz EU csatlakozása az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez
Ajánlás:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Ajánlás az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[2018/0214(NLE)]
Jogi Bizottság
99Határidő***IvoteAz Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése
Jelentés:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Jelentés az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0189(COD)]
Jogi Bizottság
96***voteEU–Fülöp-szigetek-megállapodás a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről
Ajánlás:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Ajánlás az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[2016/0156(NLE)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
38***voteNemzetközi megállapodás az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról
Ajánlás:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Ajánlás az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[2017/0107(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
73*voteA Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Viorel Ștefan
Jelentés:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Jelentés Viorel Ştefan a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről
[2019/0802(NLE)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
83*voteA Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Ivana Maletić
Jelentés:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Jelentés Ivana Maletić a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről
[2019/0803(NLE)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
55Határidő***IvoteAz uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme
Jelentés:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Jelentés az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2018/0106(COD)]
Jogi Bizottság
24Határidő***IvoteKollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (irányelv)
Jelentés:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Jelentés a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2018/0041(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
22Határidő***IvoteKollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (rendelet)
Jelentés:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Jelentés a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0045(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
12Határidő***IvoteTőkekövetelmények (rendelet)
Jelentés:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2016/0360A(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
13Határidő***IvoteTőkekövetelmények (irányelv)
Jelentés:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Jelentés a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkemegőrzési intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2016/0364(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
11Határidő***IvoteA hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (rendelet)
Jelentés:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Jelentés a 806/2014/EU rendeletnek a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2016/0361(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
10Határidő***IvoteA hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (irányelv)
Jelentés:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Jelentés a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv módosításáról, valamint a 98/26/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2012/30/EU irányelv, a 20133/35/EU irányelv, a 2005/56/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv és a 2007/36/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2016/0362(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
114Határidő***IvoteÁllamkötvény-fedezetű értékpapírok
Jelentés:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Jelentés az államkötvény-fedezetű értékpapírokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0171(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
30Határidő***IvoteAz európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok
Jelentés:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet, az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet, az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló (EU) 2015/760 rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet, az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU) 2017/1129 rendelet, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2017/0230(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
28Határidő***IvoteA pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása
Jelentés:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Jelentés a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2017/0232(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
29Határidő***IvoteA pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (Szolvencia II. irányelv)
Jelentés:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2017/0231(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
36Határidő***IvoteA befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete (irányelv)
Jelentés:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Jelentés a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2017/0358(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
35Határidő***IvoteA befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (rendelet)
Jelentés:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Jelentés a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 575/2013/EU rendelet, a 600/2014/EU rendelet és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2017/0359(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
49Határidő***IvoteAz Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek
Jelentés:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Jelentés az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2017/0355(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
50Határidő***IvoteEurópai Munkaügyi Hatóság
Jelentés:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Jelentés az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0064(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
48Határidő***IvoteA halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme
Jelentés:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Jelentés a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1343/2011/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2016/0074(COD)]
Halászati Bizottság
Vita: 2018. január 15., hétfő
78Határidő***IvoteAz európai vállalkozásstatisztikáról szóló rendelet
Jelentés:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Jelentés az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2017/0048(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
16Határidő***IvoteAz OLAF-vizsgálatok és az Európai Ügyészséggel való együttműködés
Jelentés:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Jelentés az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0170(COD)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
117Határidő***IvoteA vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozása
Jelentés:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Jelentés a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0258(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Vita: 2019. április 3., szerda
116Határidő***IvoteA vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
Jelentés:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Jelentés a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0232(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Vita: 2019. április 3., szerda
56Határidő***IvoteA robbanóanyag-prekurzorok forgalmazása és felhasználása
Jelentés:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Jelentés a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének módosításáról, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0103(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
52Határidő***IvoteAz egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös kerete
Jelentés:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Jelentés az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2016/0264(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
26Határidő***IvoteAz uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén
Jelentés:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról
[2017/0351(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Vita: 2019. március 27., szerda
25Határidő***IvoteAz uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén
Jelentés:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció), valamint az (EU) 2018/XX rendelet [az Eurodac-rendelet],] az (EU) 2018/XX rendelet [a bűnüldözés területén a SIS-ről szóló rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet [az ECRIS-TCN rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló módosított javaslatról
[2017/0352(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Vita: 2019. március 27., szerda
47Határidő***IvoteBevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózata
Jelentés:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Jelentés a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[2018/0153(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
121Határidő***IvoteA gépjárműveknek az általános biztonság tekintetében történő típusjóváhagyása
Jelentés:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Jelentés a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0145(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
15:00 - 24:00   Viták       Felszólalási  idő
118 pointAz Idai ciklon utáni helyzet Mozambikban, Malawiban és Zimbabwében
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2684(RSP)]
128 pointA líbiai helyzet
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2019/2693(RSP)]
145 pointA Golán-fennsík izraeli területként való elismerése az USA által, valamint a ciszjordániai telepek lehetséges annektálása
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2019/2702(RSP)]
146 pointA szudáni helyzet
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2019/2703(RSP)]
134 pointAz európai választások integritásának védelme, különös tekintettel a kiberbiztonságot fenyegető nemzetközi veszélyekre
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2696(RSP)]
  pointKözös vita - Európai horizont
88Határidő***I-Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása
Jelentés:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
87Határidő***I-Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program
Jelentés:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
17Határidő***IpointPiacfelügyelet és termékmegfelelőség
Jelentés:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Jelentés a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, 2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
59Határidő***IpointAz online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása
Jelentés:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Jelentés az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
101Határidő***IpointAz uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése
Jelentés:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Jelentés az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
71Határidő***IpointAz élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága
Jelentés:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
70Határidő***IpointA gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa
Jelentés:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Jelentés a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Jogi Bizottság
147 pointJulian Assange lehetséges kiadatása
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Viták     item on the agenda
Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)20'
Előadók   (2x6') 12'
A vélemény előadói   (7x1') 7'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
Képviselők75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)30'
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)30'
Bizottság (válaszokkal együtt)60'
Előadók   (7x6') 42'
A vélemény előadói   (16x1') 16'
„Catch the eye”   (12x5') 60'
Képviselők164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointAz Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
50item on the agendapointEurópai Munkaügyi Hatóság
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
99item on the agendapointAz Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
55item on the agendapointAz uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
24item on the agendapointKollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (irányelv)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
22item on the agendapointKollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (rendelet)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
12item on the agendapointTőkekövetelmények (rendelet)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
13item on the agendapointTőkekövetelmények (irányelv)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
11item on the agendapointA hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (rendelet)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
10item on the agendapointA hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (irányelv)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
114item on the agendapointÁllamkötvény-fedezetű értékpapírok
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
30item on the agendapointAz európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
28item on the agendapointA pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
29item on the agendapointA pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (Szolvencia II. irányelv)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
36item on the agendapointA befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete (irányelv)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
35item on the agendapointA befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (rendelet)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
48item on the agendapointA halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
78item on the agendapointAz európai vállalkozásstatisztikáról szóló rendelet
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
16item on the agendapointAz OLAF-vizsgálatok és az Európai Ügyészséggel való együttműködés
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
117item on the agendapointA vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozása
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
116item on the agendapointA vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
56item on the agendapointA robbanóanyag-prekurzorok forgalmazása és felhasználása
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
52item on the agendapointAz egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös kerete
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
26item on the agendapointAz uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
25item on the agendapointAz uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
47item on the agendapointBevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózata
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
121item on the agendapointA gépjárműveknek az általános biztonság tekintetében történő típusjóváhagyása
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 12., péntek, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. április 15., hétfő, 19:00
88item on the agendapointAz Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
87item on the agendapointAz Európai horizont végrehajtását szolgáló program
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
17item on the agendapointPiacfelügyelet és termékmegfelelőség
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
59item on the agendapointAz online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
101item on the agendapointAz uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
71item on the agendapointAz élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
70item on the agendapointA gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. április 12., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. április 15., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. április 16., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 17., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. április 17.Jogi nyilatkozat