Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 15 ta' April 2019 - Il-Ħamis, 18 ta' April 2019 280k
It-Tlieta, 16 ta' April 2019192kVerżjoni: L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 15:53
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 24:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
129 pointKonklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-10 ta' April 2019 dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni
[2019/2694(RSP)]
49Skadenza***IpointKondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea
Rapport:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea
[2017/0355(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
50Skadenza***IpointL-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol
Rapport:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol
[2018/0064(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
64***IvoteL-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali
Rapport:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali
[2018/0154(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
105***voteL-adeżjoni tal-UE mal-Att ta' Ġinevra dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi
Rakkomandazzjoni:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi
[2018/0214(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
99Skadenza***IvoteL-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi
Rapport:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi
[2018/0189(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
96***voteFtehim bejn l-UE u l-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru
Rakkomandazzjoni:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru
[2016/0156(NLE)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
38***voteFtehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda
Rakkomandazzjoni:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda, 2015
[2017/0107(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
73*voteĦatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Viorel Ștefan
Rapport:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Viorel Ştefan bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
[2019/0802(NLE)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
83*voteĦatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ivana Maletić
Rapport:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Rapport dwar in-nomina ta' Ivana Maletić bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
[2019/0803(NLE)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
55Skadenza***IvoteIl-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni
Rapport:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni
[2018/0106(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
24Skadenza***IvoteDistribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv
Rapport:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv
[2018/0041(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
22Skadenza***IvoteL-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv
Rapport:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013 u (UE) Nru 346/2013
[2018/0045(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
12Skadenza***IvoteRekwiżiti ta' Kapital (Regolament)
Rapport:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar il-proporzjon ta' ingranaġġ, il-proporzjon ta' ffinanzjar stabbli nett, rekwiżiti għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, riskju ta' kreditu tal-kontroparti, riskju tas-suq, skoperturi għal kontropartijiet ċentrali, skoperturi għal impriżi ta' investiment kollettiv, skoperturi kbar, rekwiżiti ta' rappurtar u divulgar u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
13Skadenza***IvoteRekwiżiti ta' Kapital (Direttiva)
Rapport:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/36/UE fir-rigward ta' entitajiet eżentati, kumpaniji azzjonarji finanzjarji, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta, ir-rimunerazzjoni, miżuri u setgħat superviżorji u miżuri ta' konservazzjoni kapitali
[2016/0364(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
11Skadenza***IvoteIl-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (Regolament)
Rapport:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 806/2014 dwar il-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' Rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment
[2016/0361(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
10Skadenza***IvoteIl-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment (Direttiva)
Rapport:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE dwar il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment u li temenda d-Direttiva 98/26/KE, id-Direttiva 2002/47/KE, id-Direttiva 2012/30/UE, id-Direttiva 2011/35/UE, id-Direttiva 2005/56/KE, id-Direttiva 2004/25/KE u d-Direttiva 2007/36/KE
[2016/0362(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
114Skadenza***IvoteTitoli koperti minn bonds sovrani
Rapport:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titoli koperti minn bonds sovrani
[2018/0171(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
30Skadenza***IvoteAwtoritajiet Superviżorji Ewropej u swieq finanzjarji
Rapport:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea); ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq); ir-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju; ir-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej; ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; ir-Regolament (UE) Nru 2015/760 dwar il-Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil; ir-Regolament (UE) Nru 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' investiment; ir-Regolament (UE) 2017/1129 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f'suq regolat; u d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu
[2017/0230(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
28Skadenza***IvoteIs-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku
Rapport:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1092/2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku
[2017/0232(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
29Skadenza***IvoteIs-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II)
Rapport:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II)
[2017/0231(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
36Skadenza***IvoteIs-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Direttiva)
Rapport:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li temenda d-Direttivi 2013/36/UE u 2014/65/UE
[2017/0358(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
35Skadenza***IvoteIr-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Regolament)
Rapport:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) Nru 600/2014 u (UE) Nru 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
49Skadenza***IvoteKondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea
Rapport:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea
[2017/0355(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
50Skadenza***IvoteL-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol
Rapport:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol
[2018/0064(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
48Skadenza***IvoteIl-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi
Rapport:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u dwar il-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1224/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1343/2011 u (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2549/2000, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005
[2016/0074(COD)]
Kumitat għas-Sajd
Dibattitu: It-Tnejn, 15 ta' Jannar 2018
78Skadenza***IvoteRegolament dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju
Rapport:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju
[2017/0048(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
16Skadenza***IvoteInvestigazzjonijiet immexxija mill-OLAF u l-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-OLAF
[2018/0170(COD)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
117Skadenza***IvoteL-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali
Rapport:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri
[2018/0258(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Dibattitu: L-Erbgħa, 3 ta' April 2019
116Skadenza***IvoteL-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
Rapport:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
[2018/0232(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Dibattitu: L-Erbgħa, 3 ta' April 2019
56Skadenza***IvoteIt-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi
Rapport:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi, li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi
[2018/0103(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
52Skadenza***IvoteL-istabbiliment ta' qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi
Rapport:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta' dejta fuq livell individwali miġbura minn kampjuni
[2016/0264(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
26Skadenza***IvoteInteroperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam tal-fruntieri u viża
Rapport:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE (fruntieri u viża) u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar l-ETIAS], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar is-SIS fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntiera] u r-Regolament (UE) Nru 2018/XX [ir-Regolament eu-LISA]
[2017/0351(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Dibattitu: L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019
25Skadenza***IvoteInteroperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni
Rapport:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn sistemi ta' informazzjoni tal-UE (il-kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni) u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament Eurodac], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar SIS fil-qasam tal-infurzar tal-liġi], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar l-ECRIS-TCN] u r-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament eu-LISA]
[2017/0352(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Dibattitu: L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019
47Skadenza***IvoteNetwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni
Rapport:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta' netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni (riformulazzjoni)
[2018/0153(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
121Skadenza***IvoteRekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati fir-rigward tas-sikurezza ġenerali
Rapport:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati u l-karrijiet tagħhom, kif ukoll għas-sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet tekniċi separati maħsubin għat-tali vetturi, fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom u tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u l-utenti vulnerabbli tat-triq, li jemenda r-Regolament (UE) 2018/... u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009 u (KE) Nru 661/2009
[2018/0145(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
15:00 - 24:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
118 pointIs-sitwazzjoni fil-Mozambique, fil-Malawi u fiż-Żimbabwe wara ċ-ċiklun Idai
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2684(RSP)]
128 pointIs-sitwazzjoni fil-Libja
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2693(RSP)]
145 pointIr-rikonoxximent mill-Istati Uniti tal-Għoljiet tal-Golan bħala territorju Iżraeljan u l-annessjoni possibbli tal-insedjamenti tax-Xatt tal-Punent
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2702(RSP)]
146 pointIs-sitwazzjoni fis-Sudan
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2703(RSP)]
134 pointProtezzjoni tal-integrità tal-elezzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari fir-rigward tat-theddid internazzjonali għaċ-ċibersigurtà
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2696(RSP)]
  pointDibattitu konġunt - Orizzont Ewropa
88Skadenza***I-L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu
Rapport:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
87Skadenza***I-Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa
Rapport:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
17Skadenza***IpointRegoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha
Rapport:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 305/2011, (UE) Nru 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 u (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u d-Direttivi 2004/42/KE, 2009/48/KE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE u 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
59Skadenza***IpointIl-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online
Rapport:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
101Skadenza***IpointInfurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur
Rapport:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta' April 1993, id-Direttiva 98/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar infurzar aħjar u mmodernizzar tar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
71Skadenza***IpointIt-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari
Rapport:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
70Skadenza***IpointĊertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali
Rapport:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 469/2009 dwar iċ-ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
147 pointL-estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
President tal-Kunsill Ewropew (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs għal opinjoni   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Membri75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)30'
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)30'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)60'
Rapporteurs   (7x6') 42'
Rapporteurs għal opinjoni   (16x1') 16'
"Catch the eye"   (12x5') 60'
Membri164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointKondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
50item on the agendapointL-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
99item on the agendapointL-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
55item on the agendapointIl-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
24item on the agendapointDistribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
22item on the agendapointL-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
12item on the agendapointRekwiżiti ta' Kapital (Regolament)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
13item on the agendapointRekwiżiti ta' Kapital (Direttiva)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
11item on the agendapointIl-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (Regolament)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
10item on the agendapointIl-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment (Direttiva)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
114item on the agendapointTitoli koperti minn bonds sovrani
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
30item on the agendapointAwtoritajiet Superviżorji Ewropej u swieq finanzjarji
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
28item on the agendapointIs-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
29item on the agendapointIs-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
36item on the agendapointIs-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Direttiva)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
35item on the agendapointIr-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Regolament)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
48item on the agendapointIl-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
78item on the agendapointRegolament dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
16item on the agendapointInvestigazzjonijiet immexxija mill-OLAF u l-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
117item on the agendapointL-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
116item on the agendapointL-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
56item on the agendapointIt-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
52item on the agendapointL-istabbiliment ta' qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
26item on the agendapointInteroperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam tal-fruntieri u viża
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
25item on the agendapointInteroperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
47item on the agendapointNetwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
121item on the agendapointRekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati fir-rigward tas-sikurezza ġenerali
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Emendi; rifjutIl-Ġimgħa, 12 ta' April 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 15 ta' April 2019, 19:00
88item on the agendapointL-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
87item on the agendapointIl-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
17item on the agendapointRegoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
59item on the agendapointIl-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
101item on the agendapointInfurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
71item on the agendapointIt-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
70item on the agendapointĊertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 12 ta' April 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 15 ta' April 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 16 ta' April 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 17 ta' April 2019Avviż legali