Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 15. travnja 2019. - Četvrtak, 18. travnja 2019. 268k
srijeda, 17. travnja 2019.183kVerzija: srijeda, 17. travnja 2019., 15:49
 Točke dnevnog reda
08:30 - 10:00   Rasprave
10:00 - 12:20   Rasprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 17:00   Rasprave
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

08:30 - 10:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
80Rok***IpointKoordinacija sustava socijalne sigurnosti
Izvješće:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Glasovanje će se održati u četvrtak
10:00 - 12:20   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
115 pointRasprava o budućnosti Europe s latvijskim premijerom Krišjānisom Kariņšem
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
142 voteTumačenje članka 32. stavka 5., prvog podstavka, druge alineje Poslovnika
136***voteProtokol uz Sporazum između EU-a i Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil i sustava „Eurodac”
Preporuka:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
88Rok***IvoteUspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
Izvješće:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
87Rok***IvoteProgram za provedbu Obzora Europa
Izvješće:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
17Rok***IvoteNadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda
Izvješće:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
59Rok***IvotePromicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja
Izvješće:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja


[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
101Rok***IvoteBolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača

Izvješće:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača


[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
71Rok***IvoteTransparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu
Izvješće:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama], Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o sredstvima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani].
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
70Rok***IvoteSvjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove
Izvješće:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove


[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Odbor za pravna pitanja
91Rok***IvoteSvemirski program Unije i Agencija Europske unije za svemirski program
Izvješće:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: srijeda, 12. prosinca 2018.
89Rok***IvoteProgram Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.
Izvješće:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: srijeda, 12. prosinca 2018.
93Rok***IvoteProgram „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja
Izvješće:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: srijeda, 16. siječnja 2019.
86Rok***IvoteProgram za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)
Izvješće:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
95Rok***IvoteProgram Pravosuđe
Izvješće:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Odbor za pravna pitanja
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
94Rok***IvoteProgram Prava i vrijednosti
Izvješće:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Rasprava: srijeda, 16. siječnja 2019.
138Rok voteBroj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i multilateralnim parlamentarnim skupštinama
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
53Rok***IpointEuropska granična i obalna straža
Izvješće:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
41Rok***IpointZakonik o vizama
Izvješće:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)      
124***IvotePrilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio II.
Izvješće:  József Szájer (A8-0190/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Odbor za pravna pitanja
57Rok***IvotePrilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio I.
Izvješće:  József Szájer (A8-0020/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Odbor za pravna pitanja
58***IvotePrilagodba članku 290. UFEU-a niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom
Izvješće:  József Szájer (A8-0012/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Odbor za pravna pitanja
119***voteIzvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Preporuka:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Odbor za proračune
125***voteSporazum o suradnji u području znanosti i tehnologije između EU-a i Rusije
Preporuka:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o obnavljanju Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
122*voteIzmjena Statuta Europske investicijske banke
Izvješće:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Statuta Europske investicijske banke
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Odbor za ustavna pitanja
126Rok votePrigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3.: Uvođenje i operativna upotreba kooperativnih inteligentnih prometnih sustava
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Rok***IvoteEuropska granična i obalna straža
Izvješće:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
41Rok***IvoteZakonik o vizama
Izvješće:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
42Rok***IvoteMjere za očuvanje i kontrolu primjenjive na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika
Izvješće:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za očuvanje i kontrolu primjenjivih na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2115/2005 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1386/2007
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Odbor za ribarstvo
69Rok***IvotePravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija
Izvješće:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
103Rok***IvoteEuropski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara
Izvješće:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: ponedjeljak, 11. ožujka 2019.
92Rok***IvoteInstrument za povezivanje Europe
Izvješće:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Odbor za promet i turizam

Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
123Rok***IvoteRješavanje problema širenja terorističkih sadržaja na internetu
Izvješće:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)       Vrijeme za izlaganje
72Rok***IpointEmisijske norme CO2 za nova teška vozila
Izvješće:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
37Rok***IpointPromicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu
Izvješće:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
98Rok***IpointUpotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava
Izvješće:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Odbor za pravna pitanja
75Rok***IpointPrekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele
Izvješće:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Odbor za pravna pitanja
90Rok***IpointEuropski fond za obranu
Izvješće:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za obranu
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
  pointZajednička rasprava - Pokrivene obveznice
68Rok***I-Izloženost u obliku pokrivenih obveznica
Izvješće:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
67Rok***I-Pokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica
Izvješće:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
106Rok pointPregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog
Usmena pitanja - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Odbor za ustavna pitanja
Vijeće
Pregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Odbor za ustavna pitanja
Komisija
Pregovori Vijeća i Komisije o pravu Parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog
85Rok***IpointProgram InvestEU

Izvješće:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Odbor za proračune
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
08:30 - 10:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)5'
Izvjestitelj6'
Izvjestitelj za mišljenje1'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Rasprave     item on the agenda
Krišjānis Kariņš, premijer Republike Latvije30'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Zastupnici60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)10'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Izvjestitelji za mišljenje   (2x1') 2'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Komisija (uključujući odgovore)40'
Izvjestitelji   (8x6') 48'
Izvjestitelji za mišljenje   (12x1') 12'
Podnositelj (odbor)5'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (8x5') 40'
Zastupnici120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointKoordinacija sustava socijalne sigurnosti
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 16. travnja 2019., 10:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 17. travnja 2019., 16:00
88item on the agendapointUspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
87item on the agendapointProgram za provedbu Obzora Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
17item on the agendapointNadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
59item on the agendapointPromicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
101item on the agendapointBolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača

Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
71item on the agendapointTransparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
70item on the agendapointSvjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
91item on the agendapointSvemirski program Unije i Agencija Europske unije za svemirski program
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
89item on the agendapointProgram Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
93item on the agendapointProgram „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
86item on the agendapointProgram za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
95item on the agendapointProgram Pravosuđe
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
94item on the agendapointProgram Prava i vrijednosti
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
138item on the agendapointBroj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i multilateralnim parlamentarnim skupštinama
  -Amandmani ponedjeljak, 15. travnja 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 16. travnja 2019., 16:00
53item on the agendapointEuropska granična i obalna straža
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
41item on the agendapointZakonik o vizama
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
57item on the agendapointPrilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio I.
József Szájer (A8-0020/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
126item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3.: Uvođenje i operativna upotreba kooperativnih inteligentnih prometnih sustava
  -Amandmani ponedjeljak, 15. travnja 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 16. travnja 2019., 16:00
42item on the agendapointMjere za očuvanje i kontrolu primjenjive na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
69item on the agendapointPravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
103item on the agendapointEuropski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
92item on the agendapointInstrument za povezivanje Europe
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
123item on the agendapointRješavanje problema širenja terorističkih sadržaja na internetu
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Amandmani; odbijanjepetak, 12. travnja 2019., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 16. travnja 2019., 16:00
72item on the agendapointEmisijske norme CO2 za nova teška vozila
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
37item on the agendapointPromicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
98item on the agendapointUpotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
75item on the agendapointPrekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
90item on the agendapointEuropski fond za obranu
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
68item on the agendapointIzloženost u obliku pokrivenih obveznica
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
67item on the agendapointPokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
106item on the agendapointPregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Prijedlog rezolucijesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 15. travnja 2019., 19:00
85item on the agendapointProgram InvestEU

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 12. travnja 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 15. travnja 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 16. travnja 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 17. travnja 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 17. travnja 2019.Pravna napomena