Napirend
Strasbourg2019. április 15., Hétfő - 2019. április 18., Csütörtök 275k
2019. április 17., szerda186kVáltozat: 2019. április 17., szerda, 15:50
 Napirendi pontok
08:30 - 10:00   Viták
10:00 - 12:20   Viták
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 17:00   Viták
17:00 - 18:00   SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)
18:00 - 24:00   Viták (vagy a szavazás végén)
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

08:30 - 10:00   Viták       Felszólalási  idő
80Határidő***IpointA szociális biztonsági rendszerek koordinálása
Jelentés:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Jelentés a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
A szavazásra csütörtökön kerül sor.
10:00 - 12:20   Viták       Felszólalási  idő
115 pointVita Lettország miniszterelnökével, Krišjānis Kariņšsal, Európa jövőjéről
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
142 voteAz eljárási szabályzat 32. cikke (5) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének értelmezése
136***voteA menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és eljárási szabályokról és az „Eurodacról” szóló EU–Dánia-megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv
Ajánlás:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Ajánlás az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, az említett megállapodást a bűnüldözésre kiterjesztő jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
88Határidő***IvoteAz Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása
Jelentés:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Vita: 2018. december 11., kedd
87Határidő***IvoteAz Európai horizont végrehajtását szolgáló program
Jelentés:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Vita: 2018. december 11., kedd
17Határidő***IvotePiacfelügyelet és termékmegfelelőség
Jelentés:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Jelentés a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, 2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
59Határidő***IvoteAz online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása
Jelentés:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Jelentés az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
101Határidő***IvoteAz uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése
Jelentés:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Jelentés az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
71Határidő***IvoteAz élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága
Jelentés:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. december 10., hétfő
70Határidő***IvoteA gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa
Jelentés:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Jelentés a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Jogi Bizottság
91Határidő***IvoteAz Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége
Jelentés:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Jelentés az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Vita: 2018. december 12., szerda
89Határidő***IvoteDigitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra
Jelentés:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Jelentés a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Vita: 2018. december 12., szerda
93Határidő***IvoteAz adóügyi együttműködést szolgáló Fiscalis program
Jelentés:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Jelentés az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Vita: 2019. január 16., szerda
86Határidő***IvoteKörnyezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE)
Jelentés:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Jelentés a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. december 10., hétfő
95Határidő***IvoteJogérvényesülés program
Jelentés:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Jelentés a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Jogi Bizottság
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
94Határidő***IvoteJogok és értékek program
Jelentés:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Jelentés a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Vita: 2019. január 16., szerda
138Határidő voteA parlamentközi küldöttségek, a parlamentközi vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, valamint a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek száma
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Viták       Felszólalási  idő
53Határidő***IpointEurópai Határ- és Parti Őrség
Jelentés:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
41Határidő***IpointVízumkódex
Jelentés:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Jelentés a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
17:00 - 18:00   SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)      
124***IvoteAz ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazítása – II. rész
Jelentés:  József Szájer (A8-0190/2019)
Jelentés az ellenőrzésről történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Jogi Bizottság
57Határidő***IvoteAz ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez – I. rész
Jelentés:  József Szájer (A8-0020/2018)
Jelentés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Jogi Bizottság
58***IvoteAz ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. cikkéhez
Jelentés:  József Szájer (A8-0012/2018)
Jelentés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Jogi Bizottság
119***voteAz EU általános költségvetésének 2019. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggésben
Ajánlás:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Ajánlás az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló tervezetről
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Költségvetési Bizottság
125***voteEU–Oroszország-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről
Ajánlás:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Ajánlás az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
122*voteAz Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása
Jelentés:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Jelentés az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Alkotmányügyi Bizottság
126Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A kooperatív intelligens közlekedési rendszer kiépítése és gyakorlati használata
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Határidő***IvoteEurópai Határ- és Parti Őrség
Jelentés:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
41Határidő***IvoteVízumkódex
Jelentés:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Jelentés a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
42Határidő***IvoteAz Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések
Jelentés:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Jelentés az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint a 2115/2005/EK tanácsi rendelet és az 1386/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Halászati Bizottság
69Határidő***IvoteA pénzügyi és egyéb információk felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok
Jelentés:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Jelentés a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
103Határidő***IvoteAz Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata
Jelentés:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Jelentés az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Vita: 2019. március 11., hétfő
92Határidő***IvoteEurópai Hálózatfinanszírozási Eszköz
Jelentés:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Jelentés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Vita: 2018. december 11., kedd
123Határidő***IvoteFellépés az online terrorista tartalom terjesztése ellen
Jelentés:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Jelentés az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
18:00 - 24:00   Viták (vagy a szavazás végén)       Felszólalási  idő
72Határidő***IpointAz új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai
Jelentés:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásainak meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
37Határidő***IpointA tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása
Jelentés:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Jelentés a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
98Határidő***IpointA digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén
Jelentés:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Jogi Bizottság
75Határidő***IpointHatárokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások
Jelentés:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Jogi Bizottság
90Határidő***IpointEurópai Védelmi Alap
Jelentés:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Jelentés az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  pointKözös vita - Fedezett kötvények
68Határidő***I-Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek
Jelentés:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Jelentés az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
67Határidő***I-Fedezett kötvények és közfelügyeletük
Jelentés:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Jelentés a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
106Határidő pointTárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat
Szóbeli választ igénylő kérdések - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Alkotmányügyi Bizottság
Tanács
Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal a Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Alkotmányügyi Bizottság
Bizottság
Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal a Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat
85Határidő***IpointInvestEU
Jelentés:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Költségvetési Bizottság
Gazdasági és Monetáris Bizottság
08:30 - 10:00   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)5'
Előadó6'
A vélemény előadója1'
„Catch the eye”5'
Képviselők45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Viták     item on the agenda
Krišjānis Kariņš, a Lett Köztársaság miniszterelnöke30'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Képviselők60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Előadók   (2x6') 12'
A vélemény előadói   (2x1') 2'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Képviselők60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Viták (vagy a szavazás végén)     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)5'
Bizottság (válaszokkal együtt)40'
Előadók   (8x6') 48'
A vélemény előadói   (12x1') 12'
Szerző (bizottság)5'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Képviselők120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointA szociális biztonsági rendszerek koordinálása
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 16., kedd, 10:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. április 17., szerda, 16:00
88item on the agendapointAz Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
87item on the agendapointAz Európai horizont végrehajtását szolgáló program
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
17item on the agendapointPiacfelügyelet és termékmegfelelőség
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
59item on the agendapointAz online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
101item on the agendapointAz uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
71item on the agendapointAz élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
70item on the agendapointA gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
91item on the agendapointAz Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
89item on the agendapointDigitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
93item on the agendapointAz adóügyi együttműködést szolgáló Fiscalis program
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
86item on the agendapointKörnyezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
95item on the agendapointJogérvényesülés program
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
94item on the agendapointJogok és értékek program
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
138item on the agendapointA parlamentközi küldöttségek, a parlamentközi vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, valamint a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek száma
  -Módosítások2019. április 15., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. április 16., kedd, 16:00
53item on the agendapointEurópai Határ- és Parti Őrség
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
41item on the agendapointVízumkódex
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
57item on the agendapointAz ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez – I. rész
József Szájer (A8-0020/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
126item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A kooperatív intelligens közlekedési rendszer kiépítése és gyakorlati használata
  -Módosítások2019. április 15., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. április 16., kedd, 16:00
42item on the agendapointAz Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
69item on the agendapointA pénzügyi és egyéb információk felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
103item on the agendapointAz Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
92item on the agendapointEurópai Hálózatfinanszírozási Eszköz
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
123item on the agendapointFellépés az online terrorista tartalom terjesztése ellen
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 12., péntek, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. április 16., kedd, 16:00
72item on the agendapointAz új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
37item on the agendapointA tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
98item on the agendapointA digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
75item on the agendapointHatárokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
90item on the agendapointEurópai Védelmi Alap
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
68item on the agendapointFedezett kötvények formájában fennálló kitettségek
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
67item on the agendapointFedezett kötvények és közfelügyeletük
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
106item on the agendapointTárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Állásfoglalási indítvány2019. április 10., szerda, 13:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2019. április 15., hétfő, 19:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. április 12., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. április 15., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. április 16., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 17., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. április 17.Jogi nyilatkozat