Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 15 ta' April 2019 - Il-Ħamis, 18 ta' April 2019 280k
L-Erbgħa, 17 ta' April 2019190kVerżjoni: L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 15:53
 Punti fuq l-aġenda
08:30 - 10:00   Dibattiti
10:00 - 12:20   Dibattiti
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 17:00   Dibattiti
17:00 - 18:00   VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)
18:00 - 24:00   Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

08:30 - 10:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
80Skadenza***IpointKoordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
Rapport:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
10:00 - 12:20   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
115 pointDibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika tal-Latvja, Krišjānis Kariņš, dwar il-Futur tal-Ewropa
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
142 voteInterpretazzjoni tal-Artikolu 32(5), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż tar-Regoli ta' Proċedura
136***voteProtokoll għal mal-Ftehim bejn l-UE u d-Danimarka dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil u l-"Eurodac"
Rakkomandazzjoni:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għal mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil ippreżentata fid-Danimarka jew f'xi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea u l-"Eurodac" għat-tqabbil tal-marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta' Dublin rigward l-aċċess għall-Eurodac għal finijiet tal-infurzar tal-liġi
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
88Skadenza***IvoteL-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu
Rapport:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018
87Skadenza***IvoteIl-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa
Rapport:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018
17Skadenza***IvoteRegoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha
Rapport:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 305/2011, (UE) Nru 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 u (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u d-Direttivi 2004/42/KE, 2009/48/KE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE u 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
59Skadenza***IvoteIl-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online
Rapport:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
101Skadenza***IvoteInfurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur
Rapport:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta' April 1993, id-Direttiva 98/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar infurzar aħjar u mmodernizzar tar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
71Skadenza***IvoteIt-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari
Rapport:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018
70Skadenza***IvoteĊertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali
Rapport:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 469/2009 dwar iċ-ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
91Skadenza***IvoteProgramm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali
Rapport:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018
89Skadenza***IvoteProgramm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027
Rapport:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018
93Skadenza***IvoteProgramm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni
Rapport:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Dibattitu: L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019
86Skadenza***IvoteProgramm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)
Rapport:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018
95Skadenza***IvoteIl-programm Ġustizzja
Rapport:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ġustizzja
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
94Skadenza***IvoteProgramm Drittijiet u Valuri
Rapport:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Drittijiet u Valuri
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Dibattitu: L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019
138Skadenza voteNumru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għall-kumitati interparlamentari konġunti u delegazzjonijiet għall-kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u għall-Assemblej Parlamentari multilaterali
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
53Skadenza***IpointGwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta
Rapport:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 98/700/ĠAI, ir-Regolament Nru 1052/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
41Skadenza***IpointKodiċi dwar il-Viżi
Rapport:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (il-Kodiċi dwar il-Viżi)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
17:00 - 18:00   VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)      
124***IvoteL-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - parti II
Rapport:  József Szájer (A8-0190/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
57Skadenza***IvoteL-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE - parti I
Rapport:  József Szájer (A8-0020/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
58***IvoteL-adattament ta' għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
Rapport:  József Szájer (A8-0012/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
119***voteL-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2019 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Rakkomandazzjoni:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar miżuri li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2019 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Kumitat għall-Baġits
125***voteFtehim fuq kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa
Rakkomandazzjoni:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tiġdid tal-Ftehim fuq kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
122*voteEmenda għall-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment
Rapport:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
126Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-iskjerament u l-użu operattiv ta' sistemi ta' trasport intelliġenti kooperattivi
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Skadenza***IvoteGwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta
Rapport:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 98/700/ĠAI, ir-Regolament Nru 1052/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
41Skadenza***IvoteKodiċi dwar il-Viżi
Rapport:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (il-Kodiċi dwar il-Viżi)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
42Skadenza***IvoteMiżuri ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral
Rapport:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2115/2005 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1386/2007
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Kumitat għas-Sajd
69Skadenza***IvoteRegoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra
Rapport:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
103Skadenza***IvoteL-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni
Rapport:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Dibattitu: It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019
92Skadenza***IvoteFaċilità Nikkollegaw l-Ewropa
Rapport:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018
123Skadenza***IvoteIl-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online
Rapport:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
18:00 - 24:00   Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)       Ħin għad-diskorsi
72Skadenza***IpointStandards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda
Rapport:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
37Skadenza***IpointIl-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija
Rapport:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/33/UE dwar il-promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
98Skadenza***IpointL-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju
Rapport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
75Skadenza***IpointKonverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali
Rapport:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-konverżjonijiet, tal-mergers u tad-diviżjonijiet transkonfinali
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
90Skadenza***IpointFond Ewropew għad-Difiża
Rapport:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
  pointDibattitu konġunt - Bonds koperti
68Skadenza***I-Skoperturi fil-forma ta' bonds koperti
Rapport:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' skoperturi fil-forma ta' bonds koperti

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
67Skadenza***I-Bonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti
Rapport:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta' bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta' bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
106Skadenza pointNegozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva
Mistoqsijiet orali - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Kunsill
Negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament: proposta leġiżlattiva
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Kummissjoni
Negozjati mal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament: proposta leġiżlattiva
85Skadenza***IpointInvestEU
Rapport:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Kumitat għall-Baġits
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
08:30 - 10:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)5'
Rapporteur6'
Rapporteur għal opinjoni1'
"Catch the eye"5'
Membri45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Dibattiti     item on the agenda
Krišjānis Kariņš, Prim Ministru tar-Repubblika tal-Latvja30'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Membri60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs għal opinjoni   (2x1') 2'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)5'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)40'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs għal opinjoni   (12x1') 12'
Awtur (kumitat)5'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Membri120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointKoordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Emendi; rifjutIt-Tlieta, 16 ta' April 2019, 10:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 16:00
88item on the agendapointL-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
87item on the agendapointIl-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
17item on the agendapointRegoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
59item on the agendapointIl-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
101item on the agendapointInfurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
71item on the agendapointIt-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
70item on the agendapointĊertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
91item on the agendapointProgramm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
89item on the agendapointProgramm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
93item on the agendapointProgramm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
86item on the agendapointProgramm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
95item on the agendapointIl-programm Ġustizzja
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
94item on the agendapointProgramm Drittijiet u Valuri
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
138item on the agendapointNumru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għall-kumitati interparlamentari konġunti u delegazzjonijiet għall-kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u għall-Assemblej Parlamentari multilaterali
  -EmendiIt-Tnejn, 15 ta' April 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 16 ta' April 2019, 16:00
53item on the agendapointGwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
41item on the agendapointKodiċi dwar il-Viżi
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
57item on the agendapointL-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE - parti I
József Szájer (A8-0020/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
126item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-iskjerament u l-użu operattiv ta' sistemi ta' trasport intelliġenti kooperattivi
  -EmendiIt-Tnejn, 15 ta' April 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 16 ta' April 2019, 16:00
42item on the agendapointMiżuri ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
69item on the agendapointRegoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
103item on the agendapointL-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
92item on the agendapointFaċilità Nikkollegaw l-Ewropa
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
123item on the agendapointIl-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Emendi; rifjutIl-Ġimgħa, 12 ta' April 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 16 ta' April 2019, 16:00
72item on the agendapointStandards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
37item on the agendapointIl-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
98item on the agendapointL-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
75item on the agendapointKonverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
90item on the agendapointFond Ewropew għad-Difiża
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
68item on the agendapointSkoperturi fil-forma ta' bonds koperti
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
67item on the agendapointBonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
106item on the agendapointNegozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 15 ta' April 2019, 19:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 12 ta' April 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 15 ta' April 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 16 ta' April 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 17 ta' April 2019Avviż legali