Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 15 aprilie 2019 - Joi, 18 aprilie 2019 275k
Miercuri, 17 aprilie 2019183kVersiune: Joi, 18 aprilie 2019, 10:44
 Puncte de pe ordinea de zi
08:30 - 10:00   Dezbateri
10:00 - 12:20   Dezbateri
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 17:00   Dezbateri
17:00 - 18:00   VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)
18:00 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

08:30 - 10:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
80Termen***IpointCoordonarea sistemelor de securitate socială
Raport  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Votul va avea loc joi
10:00 - 12:20   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
115 pointDezbatere cu prim-ministrul Republicii Letonia, Krišjānis Kariņš, despre viitorul Europei
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
142 voteInterpretarea articolului 32 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță din Regulamentul de procedură
136***voteProtocolul la Acordul CE-Danemarca privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil și „Eurodac”
Recomandare  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin, prin care se extinde domeniul de aplicare al acordului menționat la asigurarea respectării legii
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
88Termen***IvoteInstituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare
Raport  Dan Nica (A8-0401/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Dezbatere: Marţi, 11 decembrie 2018
87Termen***IvoteProgramul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa
Raport  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Raport referitor la privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Dezbatere: Marţi, 11 decembrie 2018
17Termen***IvoteSupravegherea pieței și conformitatea produselor
Raport  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
59Termen***IvotePromovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online
Raport  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
101Termen***IvoteMai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme
Raport  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
71Termen***IvoteTransparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar
Raport  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 10 decembrie 2018
70Termen***IvoteCertificatul suplimentar de protecție pentru medicamente
Raport  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
91Termen***IvoteProgramul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial
Raport  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Dezbatere: Miercuri, 12 decembrie 2018
89Termen***IvoteProgramul Europa digitală pentru perioada 2021-2027
Raport  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Dezbatere: Miercuri, 12 decembrie 2018
93Termen***IvoteProgramul „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal
Raport  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Dezbatere: Miercuri, 16 ianuarie 2019
86Termen***IvoteProgramul pentru mediu și politici climatice (LIFE)
Raport  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 10 decembrie 2018
95Termen***IvoteProgramul „Justiție”
Raport  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție”
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
94Termen***IvoteProgramul „Drepturi și valori”
Raport  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Dezbatere: Miercuri, 16 ianuarie 2019
138Termen voteNumărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile interparlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
53Termen***IpointPoliția de frontieră și garda de coastă la nivel european
Raport  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
41Termen***IpointCodul de vize
Raport  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
17:00 - 18:00   VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)      
124***IvoteAdaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea II
Raport  József Szájer (A8-0190/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
57Termen***IvoteAdaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea I
Raport  József Szájer (A8-0020/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
58***IvoteAdaptarea la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control
Raport  József Szájer (A8-0012/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
119***voteExecuția și finanțarea bugetului general al UE pentru 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
Recomandare  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Comisia pentru bugete
125***voteAcordul UE-Rusia de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei
Recomandare  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
122*voteModificarea statutului Băncii Europene de Investiții
Raport  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Comisia pentru afaceri constituționale
126Termen voteObiecțiune în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Termen***IvotePoliția de frontieră și garda de coastă la nivel european
Raport  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
41Termen***IvoteCodul de vize
Raport  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
42Termen***IvoteMăsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest
Raport  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unor măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2115/2005 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Comisia pentru pescuit
69Termen***IvoteNorme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip
Raport  Emil Radev (A8-0442/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
103Termen***IvoteCentrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare
Raport  Julia Reda (A8-0084/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Dezbatere: Luni, 11 martie 2019
92Termen***IvoteMecanismul pentru Interconectarea Europei
Raport  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Comisia pentru transport și turism

Dezbatere: Marţi, 11 decembrie 2018
123Termen***IvotePrevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
Raport  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
18:00 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)       Timpul afectat luărilor de cuvânt
72Termen***IpointStandardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi
Raport  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
37Termen***IpointPromovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
Raport  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
98Termen***IpointUtilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale
Raport  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
75Termen***IpointTransformările, fuziunile și divizările transfrontaliere
Raport  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
90Termen***IpointFondul european de apărare
Raport  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  pointDezbatere comună - Obligațiunile garantate
68Termen***I-Expunerile sub formă de obligațiuni garantate
Raport  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
67Termen***I-Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate
Raport  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
106Termen pointNegocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă
Întrebări cu solicitare de răspuns oral - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Comisia pentru afaceri constituționale
Consiliul
Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului: propunere legislativă
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Comisia pentru afaceri constituționale
Comisia
Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului: propunere legislativă
85Termen***IpointInvestEU
Raport  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare
08:30 - 10:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)5'
Raportorul6'
Raportorul pentru aviz1'
„Catch the eye”5'
Deputaţi45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Dezbateri     item on the agenda
Krišjānis Kariņš, primul ministru al Republicii Letonia30'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Deputaţi60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Raportori   (2x6') 12'
Raportori pentru aviz   (2x1') 2'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Comisia (inclusiv răspunsurile)40'
Raportori   (8x6') 48'
Raportori pentru aviz   (12x1') 12'
Autor (comisie)5'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Deputaţi120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointCoordonarea sistemelor de securitate socială
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Amendamente; respingereMarţi, 16 aprilie 2019, 10:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 17 aprilie 2019, 16:00
88item on the agendapointInstituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
87item on the agendapointProgramul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
17item on the agendapointSupravegherea pieței și conformitatea produselor
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
59item on the agendapointPromovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
101item on the agendapointMai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
71item on the agendapointTransparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
70item on the agendapointCertificatul suplimentar de protecție pentru medicamente
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
91item on the agendapointProgramul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
89item on the agendapointProgramul Europa digitală pentru perioada 2021-2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
93item on the agendapointProgramul „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
86item on the agendapointProgramul pentru mediu și politici climatice (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
95item on the agendapointProgramul „Justiție”
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
94item on the agendapointProgramul „Drepturi și valori”
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
138item on the agendapointNumărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile interparlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale
  -AmendamenteLuni, 15 aprilie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 16 aprilie 2019, 16:00
53item on the agendapointPoliția de frontieră și garda de coastă la nivel european
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
41item on the agendapointCodul de vize
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
57item on the agendapointAdaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea I
József Szájer (A8-0020/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
126item on the agendapointObiecțiune în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative
  -AmendamenteLuni, 15 aprilie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 16 aprilie 2019, 16:00
42item on the agendapointMăsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
69item on the agendapointNorme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
103item on the agendapointCentrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
92item on the agendapointMecanismul pentru Interconectarea Europei
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
123item on the agendapointPrevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Amendamente; respingereVineri, 12 aprilie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 16 aprilie 2019, 16:00
72item on the agendapointStandardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
37item on the agendapointPromovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
98item on the agendapointUtilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
75item on the agendapointTransformările, fuziunile și divizările transfrontaliere
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
90item on the agendapointFondul european de apărare
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
68item on the agendapointExpunerile sub formă de obligațiuni garantate
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
67item on the agendapointObligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
106item on the agendapointNegocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 15 aprilie 2019, 19:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 12 aprilie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 15 aprilie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 16 aprilie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 17 aprilie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 18 aprilie 2019Notă juridică