Esityslista
StrasbourgMaanantai 15. huhtikuuta 2019 - Torstai 18. huhtikuuta 2019 268k
Torstai 18. huhtikuuta 2019165kVersio: Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 15:47
 Esityslistan kohdat
08:30 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
 Puheajat
 Määräajat

08:30 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
135Määräaika pointHormonitoimintaa häiritseviä aineita koskeva Euroopan unionin kattava toimintakehys
Komission julkilausuma
[2019/2683(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
21Määräaika***IpointEurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö
Mietintö:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
18Määräaika***IpointKestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen
Mietintö:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  pointKeskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)
130Määräaika -Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Määräaika -Kamerun
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Määräaika -Brunei
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
9 votePäätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)
120*voteEurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus
Mietintö:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välisen rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
80Määräaika***IvoteSosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
Mietintö:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
72Määräaika***IvoteHiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille
Mietintö:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 14. marraskuuta 2018
37Määräaika***IvotePuhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen
Mietintö:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 24. lokakuuta 2018
98Määräaika***IvoteDigitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla
Mietintö:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
75Määräaika***IvoteRajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset
Mietintö:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
90Määräaika***IvoteEuroopan puolustusrahasto
Mietintö:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
68Määräaika***IvoteKatetut joukkolainat
Mietintö:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
67Määräaika***IvoteKatetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta
Mietintö:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
85Määräaika***IvoteInvestEU
Mietintö:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budjettivaliokunta
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Keskustelu: Tiistai 15. tammikuuta 2019
21Määräaika***IvoteEurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö
Mietintö:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
18Määräaika***IvoteKestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen
Mietintö:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
40Määräaika***IvotePysyvät orgaaniset yhdisteet
Mietintö:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 14. marraskuuta 2018
43Määräaika***IvoteMääritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit
Mietintö:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 11. kesäkuuta 2018
31Määräaika***IvoteKeskusvastapuolten toimiluvat sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustaminen
Mietintö:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
100Määräaika***IvotePk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen
Mietintö:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
106Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Neuvoston ja komission neuvottelut Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Määräaika voteHormonitoimintaa häiritseviä aineita koskeva Euroopan unionin kattava toimintakehys
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)35'
Esittelijät   (2x6') 12'
Valmistelija1'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Kunkin päätöslauselmaesityksen laatija (työjärjestyksen 135 artikla)1'
"Catch the eye" (työjärjestyksen 135 artikla)   (3x2') 6'
Jäsenet75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointHormonitoimintaa häiritseviä aineita koskeva Euroopan unionin kattava toimintakehys
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 15. huhtikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 16. huhtikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 16. huhtikuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 16:00
21item on the agendapointEurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
18item on the agendapointKestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
130item on the agendapointKiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 15. huhtikuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 14:00
131item on the agendapointKamerun
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 15. huhtikuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 14:00
132item on the agendapointBrunei
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 15. huhtikuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 14:00
80item on the agendapointSosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 16. huhtikuuta 2019, 10:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 16:00
72item on the agendapointHiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
37item on the agendapointPuhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
98item on the agendapointDigitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
75item on the agendapointRajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
90item on the agendapointEuroopan puolustusrahasto
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
68item on the agendapointKatetut joukkolainat
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
67item on the agendapointKatetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
40item on the agendapointPysyvät orgaaniset yhdisteet
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
43item on the agendapointMääritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
31item on the agendapointKeskusvastapuolten toimiluvat sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustaminen
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
100item on the agendapointPk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
106item on the agendapointNeuvoston ja komission neuvottelut Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 15. huhtikuuta 2019, 19:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 12. huhtikuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 15. huhtikuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 16. huhtikuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus