Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 15. travnja 2019. - Četvrtak, 18. travnja 2019. 268k
četvrtak, 18. travnja 2019.171kVerzija: srijeda, 17. travnja 2019., 15:49
 Točke dnevnog reda
08:30 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

08:30 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
135Rok pointSveobuhvatni okvir Europske unije za endokrine disruptore
Izjava Komisije
[2019/2683(RSP)]
Jedan krug govornika iz klubova zastupnika
21Rok***IpointOkružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja
Izvješće:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Odbor za promet i turizam
18Rok***IpointObjavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost
Izvješće:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  pointRasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)
130Rok -Kina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Rok -Kamerun
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Rok -Brunej
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
9 votePrijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)
120*voteSporazum o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Danske
Izvješće:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
80Rok***IvoteKoordinacija sustava socijalne sigurnosti
Izvješće:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
72Rok***IvoteEmisijske norme CO2 za nova teška vozila
Izvješće:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: srijeda, 14. studenog 2018.
37Rok***IvotePromicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu
Izvješće:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: srijeda, 24. listopada 2018.
98Rok***IvoteUpotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava
Izvješće:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Odbor za pravna pitanja
75Rok***IvotePrekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele
Izvješće:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Odbor za pravna pitanja
90Rok***IvoteEuropski fond za obranu
Izvješće:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za obranu
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
68Rok***IvoteIzloženost u obliku pokrivenih obveznica
Izvješće:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
67Rok***IvotePokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica
Izvješće:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
85Rok***IvoteProgram InvestEU

Izvješće:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Odbor za proračune
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Rasprava: utorak, 15. siječnja 2019.
21Rok***IvoteOkružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja
Izvješće:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Odbor za promet i turizam
18Rok***IvoteObjavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost
Izvješće:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
40Rok***IvotePostojane organske onečišćujuće tvari
Izvješće:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: srijeda, 14. studenog 2018.
43Rok***IvoteObveza poravnanja, zahtjevi za izvješćivanje, tehnike smanjenja rizika za OTC izvedenice i trgovinski repozitoriji
Izvješće:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: ponedjeljak, 11. lipnja 2018.
31Rok***IvoteIzdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja
Izvješće:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
100Rok***IvotePromicanje upotrebe rastućih tržišta MSP-ova
Izvješće:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova)
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
106Rok votePrijedlozi rezolucija - Pregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Rok voteSveobuhvatni okvir Europske unije za endokrine disruptore
Prijedlozi rezolucija
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)35'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Izvjestitelj za mišljenje1'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Podnositelj svakog pojedinačnog prijedloga rezolucije (članak 135.)1'
Spontano javljanje za riječ (catch the eye) (članak 135.)   (3x2') 6'
Zastupnici75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointSveobuhvatni okvir Europske unije za endokrine disruptore
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 15. travnja 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 16. travnja 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 16. travnja 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 17. travnja 2019., 16:00
21item on the agendapointOkružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
18item on the agendapointObjavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
130item on the agendapointKina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 15. travnja 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 17. travnja 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 17. travnja 2019., 14:00
131item on the agendapointKamerun
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 15. travnja 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 17. travnja 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 17. travnja 2019., 14:00
132item on the agendapointBrunej
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 15. travnja 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 17. travnja 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 17. travnja 2019., 14:00
80item on the agendapointKoordinacija sustava socijalne sigurnosti
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 16. travnja 2019., 10:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 17. travnja 2019., 16:00
72item on the agendapointEmisijske norme CO2 za nova teška vozila
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
37item on the agendapointPromicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
98item on the agendapointUpotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
75item on the agendapointPrekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
90item on the agendapointEuropski fond za obranu
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
68item on the agendapointIzloženost u obliku pokrivenih obveznica
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
67item on the agendapointPokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
85item on the agendapointProgram InvestEU

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
40item on the agendapointPostojane organske onečišćujuće tvari
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
43item on the agendapointObveza poravnanja, zahtjevi za izvješćivanje, tehnike smanjenja rizika za OTC izvedenice i trgovinski repozitoriji
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
31item on the agendapointIzdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
100item on the agendapointPromicanje upotrebe rastućih tržišta MSP-ova
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
106item on the agendapointPregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Prijedlog rezolucijesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 15. travnja 2019., 19:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 12. travnja 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 15. travnja 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 16. travnja 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 17. travnja 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 17. travnja 2019.Pravna napomena