Napirend
Strasbourg2019. április 15., Hétfő - 2019. április 18., Csütörtök 275k
2019. április 18., csütörtök173kVáltozat: 2019. április 17., szerda, 15:50
 Napirendi pontok
08:30 - 11:50   Viták
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

08:30 - 11:50   Viták       Felszólalási  idő
135Határidő point Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret
A Bizottság nyilatkozata
[2019/2683(RSP)]
Egy felszólalás képviselőcsoportonként
21Határidő***IpointEurópai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet
Jelentés:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Jelentés az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
18Határidő***IpointA fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek
Jelentés:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Jelentés a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről és az (EU) 2016/2341 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
  pointVita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)
130Határidő -Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Határidő -Kamerun
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Határidő -Brunei
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
9 voteÁllásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)
120*voteEurojust–Dánia-megállapodás a büntetőügyekben folytatott együttműködésről
Jelentés:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Jelentés az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
80Határidő***IvoteA szociális biztonsági rendszerek koordinálása
Jelentés:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Jelentés a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
72Határidő***IvoteAz új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai
Jelentés:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásainak meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. november 14., szerda
37Határidő***IvoteA tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása
Jelentés:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Jelentés a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. október 24., szerda
98Határidő***IvoteA digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén
Jelentés:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Jogi Bizottság
75Határidő***IvoteHatárokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások
Jelentés:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Jogi Bizottság
90Határidő***IvoteEurópai Védelmi Alap
Jelentés:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Jelentés az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Vita: 2018. december 11., kedd
68Határidő***IvoteFedezett kötvények formájában fennálló kitettségek
Jelentés:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Jelentés az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
67Határidő***IvoteFedezett kötvények és közfelügyeletük
Jelentés:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Jelentés a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
85Határidő***IvoteInvestEU
Jelentés:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Költségvetési Bizottság
Gazdasági és Monetáris Bizottság

Vita: 2019. január 15., kedd
21Határidő***IvoteEurópai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet
Jelentés:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Jelentés az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
18Határidő***IvoteA fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek
Jelentés:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Jelentés a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről és az (EU) 2016/2341 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
40Határidő***IvoteA környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok
Jelentés:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Jelentés a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. november 14., szerda
43Határidő***IvoteElszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák és kereskedési adattárak
Jelentés:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Jelentés a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi és európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Vita: 2018. június 11., hétfő
31Határidő***IvoteA központi szerződő felek engedélyezése és a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerése
Jelentés:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
100Határidő***IvoteA kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása
Jelentés:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Jelentés az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
106Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Határidő vote Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret
Állásfoglalási indítványok
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)35'
Előadók   (2x6') 12'
A vélemény előadója1'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Az egyes állásfoglalási indítványok szerzői (az eljárási szabályzat 135. cikke)1'
„Catch the eye” (az eljárási szabályzat 135. cikke)   (3x2') 6'
Képviselők75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapoint Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret
  -Állásfoglalási indítványok2019. április 15., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. április 16., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. április 16., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. április 17., szerda, 16:00
21item on the agendapointEurópai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
18item on the agendapointA fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
130item on the agendapointKína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete
  -Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 15., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 17., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 17., szerda, 14:00
131item on the agendapointKamerun
  -Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 15., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 17., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 17., szerda, 14:00
132item on the agendapointBrunei
  -Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 15., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 17., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 17., szerda, 14:00
80item on the agendapointA szociális biztonsági rendszerek koordinálása
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 16., kedd, 10:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. április 17., szerda, 16:00
72item on the agendapointAz új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
37item on the agendapointA tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
98item on the agendapointA digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
75item on the agendapointHatárokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
90item on the agendapointEurópai Védelmi Alap
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
68item on the agendapointFedezett kötvények formájában fennálló kitettségek
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
67item on the agendapointFedezett kötvények és közfelügyeletük
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
40item on the agendapointA környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
43item on the agendapointElszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák és kereskedési adattárak
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
31item on the agendapointA központi szerződő felek engedélyezése és a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerése
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
100item on the agendapointA kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
106item on the agendapointTárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Állásfoglalási indítvány2019. április 10., szerda, 13:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2019. április 15., hétfő, 19:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. április 12., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. április 15., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. április 16., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. április 17., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. április 17.Jogi nyilatkozat