Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 15 ta' April 2019 - Il-Ħamis, 18 ta' April 2019 280k
Il-Ħamis, 18 ta' April 2019180kVerżjoni: L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 15:53
 Punti fuq l-aġenda
08:30 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

08:30 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
135Skadenza pointQafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2019/2683(RSP)]
Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi
21Skadenza***IpointAmbjent għal Single Window Marittima Ewropea
Rapport:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ambjent għal Single Window Marittima Ewropea u li jħassar id-Direttiva 2010/65/UE
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
18Skadenza***IpointDivulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà
Rapport:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà u li jemenda d-Direttiva (UE) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
  pointDibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
130Skadenza -Iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Skadenza -Il-Kamerun
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Skadenza -Il-Brunei
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
9 voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
120*voteFtehim dwar il-kooperazzjoni fil-ġustizzja kriminali bejn il-Eurojust u r-Renju tad-Danimarka
Rapport:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali bejn il-Eurojust u r-Renju tad-Danimarka
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
80Skadenza***IvoteKoordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
Rapport:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
72Skadenza***IvoteStandards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda
Rapport:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: L-Erbgħa, 14 ta' Novembru 2018
37Skadenza***IvoteIl-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija
Rapport:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/33/UE dwar il-promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: L-Erbgħa, 24 ta' Ottubru 2018
98Skadenza***IvoteL-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju
Rapport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
75Skadenza***IvoteKonverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali
Rapport:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-konverżjonijiet, tal-mergers u tad-diviżjonijiet transkonfinali
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
90Skadenza***IvoteFond Ewropew għad-Difiża
Rapport:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018
68Skadenza***IvoteSkoperturi fil-forma ta' bonds koperti
Rapport:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' skoperturi fil-forma ta' bonds koperti
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
67Skadenza***IvoteBonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti
Rapport:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta' bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta' bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
85Skadenza***IvoteInvestEU
Rapport:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Kumitat għall-Baġits
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Dibattitu: It-Tlieta, 15 ta' Jannar 2019
21Skadenza***IvoteAmbjent għal Single Window Marittima Ewropea
Rapport:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ambjent għal Single Window Marittima Ewropea u li jħassar id-Direttiva 2010/65/UE
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
18Skadenza***IvoteDivulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà
Rapport:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà u li jemenda d-Direttiva (UE) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
40Skadenza***IvoteIl-pollutanti organiċi persistenti
Rapport:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-pollutanti organiċi persistenti (riformulazzjoni)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: L-Erbgħa, 14 ta' Novembru 2018
43Skadenza***IvoteL-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar ut-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivati OTC, u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet
Rapport:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Dibattitu: It-Tnejn, 11 ta' Ġunju 2018
31Skadenza***IvoteAwtorizzazzjoni ta’ CCPs u rikonoxximent ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi
Rapport:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' CCPs u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi.
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
100Skadenza***IvoteIl-promozzjoni tal-użu ta' swieq tat-tkabbir tal-SMEs
Rapport:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 596/2014 u (UE) Nru 2017/1129 fejn tidħol il-promozzjoni tal-użu ta' swieq tat-tkabbir tal-SMEs
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
106Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Skadenza voteQafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)35'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteur għal opinjoni1'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Awtur ta' kull mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)1'
"Catch the eye" (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)   (3x2') 6'
Membri75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointQafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 15 ta' April 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 16 ta' April 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 16 ta' April 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 16:00
21item on the agendapointAmbjent għal Single Window Marittima Ewropea
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
18item on the agendapointDivulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
130item on the agendapointIċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 15 ta' April 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 14:00
131item on the agendapointIl-Kamerun
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 15 ta' April 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 14:00
132item on the agendapointIl-Brunei
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 15 ta' April 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 14:00
80item on the agendapointKoordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Emendi; rifjutIt-Tlieta, 16 ta' April 2019, 10:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 16:00
72item on the agendapointStandards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
37item on the agendapointIl-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
98item on the agendapointL-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
75item on the agendapointKonverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
90item on the agendapointFond Ewropew għad-Difiża
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
68item on the agendapointSkoperturi fil-forma ta' bonds koperti
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
67item on the agendapointBonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
40item on the agendapointIl-pollutanti organiċi persistenti
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
43item on the agendapointL-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar ut-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivati OTC, u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
31item on the agendapointAwtorizzazzjoni ta’ CCPs u rikonoxximent ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
100item on the agendapointIl-promozzjoni tal-użu ta' swieq tat-tkabbir tal-SMEs
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
106item on the agendapointNegozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 15 ta' April 2019, 19:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 12 ta' April 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 15 ta' April 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 16 ta' April 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 17 ta' April 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 17 ta' April 2019Avviż legali