Дневен ред
СтрасбургВторник, 2 юли 2019 г. - Четвъртък, 4 юли 2019 г. 169k
УЧРЕДИТЕЛНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
По време на учредителното пленарно заседание политическите групи могат да заседават:
в понеделник следобед,
във вторник, в сряда и четвъртък между отделните гласувания
Втoрник, 2 юли 2019139kВерсия: Cряда, 3 юли 2019, 13:53
 Точки от дневния ред
10:00 - 11:00   Откриване на заседанието

10:00 - 11:00   Откриване на заседанието      
3 pointОткриване на заседанието
Последно осъвременяване: 3 юли 2019 г.Правна информация