Pořad jednání
ŠtrasburkÚterý, 2. července 2019 - Čtvrtek, 4. července 2019 170k
USTAVUJÍCÍ DÍLČÍ ZASEDÁNÍ
V průběhu ustavujícího dílčího zasedání se mohou politické skupiny setkat:
v pondělí odpoledne
v úterý
ve středu a ve čtvrtek mezi jednotlivými koly hlasování.
Středa, 3. července 2019153kVerze: Středa, 3. července 2019, 13:53
 Body k pořadu jednání
09:00 - 13:00   Volby
13:00   (nebo po volbě předsedy) Plán práce
13:00 - 13:30   (nebo po volbě předsedy) HLASOVÁNÍ
15:00 - 19:00   Volby
20:00 - 20:15   Oznámení
20:15 - 23:00   Volby
 Lhůty pro předložení

Časové údaje uvedené pro jednotlivá kola hlasování, jimiž budou zvoleni předseda a místopředsedové, jsou pouze orientační.
09:00 - 13:00   Volby      
53Lhůta pointVolba předsedy Parlamentu
První kolo
41 voteVolba předsedy Parlamentu
Případně druhé kolo
42 voteNEBO
36 voteVolba místopředsedů Parlamentu
První kolo
13:00   (nebo po volbě předsedy) Plán práce      
13:00 - 13:30   (nebo po volbě předsedy) HLASOVÁNÍ      
27Lhůta votePočetní složení výborů
[2019/2689(RSO)]
B9-0001/2019
15:00 - 19:00   Volby      
48 voteVolba předsedy Parlamentu
Případně třetí kolo
47 voteNEBO
49 voteVolba místopředsedů Parlamentu
Případně první nebo druhé kolo
50 voteVolba předsedy Parlamentu
Případně čtvrté a poslední kolo
46 voteNEBO
51 voteVolba místopředsedů Parlamentu
Případně první, druhé nebo třetí a poslední kolo
52 voteVolba místopředsedů Parlamentu
Případně první, druhé nebo třetí a poslední kolo
20:00 - 20:15   Oznámení      
32 voteOznámení jmenování do výborů
20:15 - 23:00   Volby      
44 voteVolba místopředsedů Parlamentu
První, druhé nebo třetí a poslední kolo
45 voteVolba místopředsedů Parlamentu
Případně třetí a poslední kolo
Časové údaje uvedené pro jednotlivá kola hlasování, jimiž budou zvoleni předseda a místopředsedové, jsou pouze orientační.
53item on the agendapointVolba předsedy Parlamentu
  -Nominace do prvního kola volby předsedy je třeba předat odstupujícímu předsedovi prostřednictvím zástupce generálního tajemníka (budova Louise Weiss, místnost R00.101, prostory pro předsednictví)Úterý, 2. července 2019, 22:00
27item on the agendapointPočetní složení výborů
  -Návrh usneseníPondělí, 1. července 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 2. července 2019, 10:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 2. července 2019, 17:00
Poslední aktualizace: 3. července 2019Právní upozornění