Dagsorden
StrasbourgTirsdag den 2. juli 2019 - Torsdag den 4. juli 2019 171k
KONSTITUERENDE MØDEPERIODE
I løbet af den konstituerende mødeperiode kan de politiske grupper mødes:
mandag eftermiddag
tirsdag
onsdag og torsdag mellem de forskellige valgrunder
Onsdag den 3. juli 2019153kUdgave: Onsdag den 3. juli 2019, 13:57
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 13:00   Valg
13:00   (eller efter valget af formanden) Arbejdsplan
13:00 - 13:30   (eller efter valget af formanden) AFSTEMNING
15:00 - 19:00   Valg
20:00 - 20:15   Bekendtgørelse
20:15 - 23:00   Valg
 Frister

De angivne tidspunkter for de forskellige valgrunder med henblik på valget af formanden og næstformændene er kun vejledende.
09:00 - 13:00   Valg      
53Frist pointValg af formand for Parlamentet
Første valgrunde
41 voteValg af formand for Parlamentet
Eventuelt anden valgrunde
42 voteELLER
36 voteValg af næstformænd i Parlamentet
Første valgrunde
13:00   (eller efter valget af formanden) Arbejdsplan      
13:00 - 13:30   (eller efter valget af formanden) AFSTEMNING      
27Frist voteDe stående udvalgs medlemstal
[2019/2689(RSO)]
B9-0001/2019
15:00 - 19:00   Valg      
48 voteValg af formand for Parlamentet
Eventuelt tredje valgrunde
47 voteELLER
49 voteValg af næstformænd i Parlamentet
Eventuelt første eller anden valgrunde
50 voteValg af formand for Parlamentet
Eventuelt fjerde og sidste valgrunde
46 voteELLER
51 voteValg af næstformænd i Parlamentet
Eventuelt første, anden eller tredje og sidste valgrunde
52 voteValg af næstformænd i Parlamentet
Eventuelt første, anden eller tredje og sidste valgrunde
20:00 - 20:15   Bekendtgørelse      
32 voteBekendtgørelse af udnævnelser til parlamentariske udvalg
20:15 - 23:00   Valg      
44 voteValg af næstformænd i Parlamentet
Første, anden eller tredje og sidste valgrunde
45 voteValg af næstformænd i Parlamentet
Eventuelt tredje og sidste valgrunde
De angivne tidspunkter for de forskellige valgrunder med henblik på valget af formanden og næstformændene er kun vejledende.
53item on the agendapointValg af formand for Parlamentet
  -Indstilling af kandidater til formandsposten i første valgrunde forelægges for den afgående formand og gives til vicegeneralsekretæren (Louise Weiss Building, R00.101 "Open-plan area of the Presidency")Tirsdag den 2. juli 2019, 22:00
27item on the agendapointDe stående udvalgs medlemstal
  -Forslag til beslutningMandag den 1. juli 2019, 19:00
  -ÆndringsforslagTirsdag den 2. juli 2019, 10:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 2. juli 2019, 17:00
Seneste opdatering: 3. juli 2019Juridisk meddelelse