Program
ŠtrasburgUtorok, 2. júla 2019 - Štvrtok, 4. júla 2019 173k
USTANOVUJÚCA SCHÔDZA
Počas ustanovujúcej schôdze sa politické skupiny môžu stretnúť:
v pondelok popoludní
v utorok
v stredu a vo štvrtok medzi jednotlivými kolami hlasovania
Streda, 3. júla 2019157kVerzia: Streda, 3. júla 2019, 13:52
 Body programu
09:00 - 13:00   Voľby
13:00   (alebo po voľbe predsedu) Program schôdze
13:00 - 13:30   (alebo po voľbe predsedu) HLASOVANIA
15:00 - 19:00   Voľby
20:00 - 20:15   Oznámenie
20:15 - 23:00   Voľby
 Lehoty

Časové údaje uvedené pre jednotlivé hlasovania, ktorými bude zvolený predseda a podpredsedovia, sú iba orientačné.
09:00 - 13:00   Voľby      
53Termín pointVoľba predsedu Parlamentu
Prvé kolo hlasovania
41 voteVoľba predsedu Parlamentu
Prípadne druhé kolo hlasovania
42 voteALEBO
36 voteVoľba podpredsedov Parlamentu
Prvé kolo hlasovania
13:00   (alebo po voľbe predsedu) Program schôdze      
13:00 - 13:30   (alebo po voľbe predsedu) HLASOVANIA      
27Termín votePočet členov výborov
[2019/2689(RSO)]
B9-0001/2019
15:00 - 19:00   Voľby      
48 voteVoľba predsedu Parlamentu
Prípadne tretie kolo hlasovania
47 voteALEBO
49 voteVoľba podpredsedov Parlamentu
Prípadne prvé alebo druhé kolo hlasovania
50 voteVoľba predsedu Parlamentu
Prípadne štvrté a posledné kolo hlasovania
46 voteALEBO
51 voteVoľba podpredsedov Parlamentu
Prípadne prvé, druhé alebo tretie a posledné kolo hlasovania
52 voteVoľba podpredsedov Parlamentu
Prípadne prvé, druhé alebo tretie a posledné kolo hlasovania
20:00 - 20:15   Oznámenie      
32 voteOznámenie vymenovania do výborov
20:15 - 23:00   Voľby      
44 voteVoľba podpredsedov Parlamentu
Druhé alebo tretie a posledné kolo hlasovania
45 voteVoľba podpredsedov Parlamentu
Prípadne tretie a posledné kolo hlasovania
Časové údaje uvedené pre jednotlivé hlasovania, ktorými bude zvolený predseda a podpredsedovia, sú iba orientačné.
53item on the agendapointVoľba predsedu Parlamentu
  -Návrhy kandidátov v prvom kole voľby predsedu by sa mali predkladať odchádzajúcemu predsedovi a odovzdať zástupcovi generálneho tajomníka (budova Louise Weiss, R00.101 – priestory Predsedníctva)Utorok, 2. júla 2019, 22:00
27item on the agendapointPočet členov výborov
  -Návrh uzneseniaPondelok, 1. júla 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 2. júla 2019, 10:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 2. júla 2019, 17:00
Posledná úprava: 3. júla 2019Právne oznámenie