Dnevni red
StrasbourgTorek, 2. julij 2019 - Četrtek, 4. julij 2019 166k
USTANOVNO DELNO ZASEDANJE
Med ustanovnim delnim zasedanjem se politične skupine lahko sestanejo v:
ponedeljek popoldne
torek
sredo in četrtek v času med glasovanji
Sreda, 3. julij 2019148kRazličica: Sreda, 3. julij 2019, 13:52
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 13:00   Volitve
13:00   (ali po izvolitvi predsednika) Dnevni red
13:00 - 13:30   (ali po izvolitvi predsednika) GLASOVANJE
15:00 - 19:00   Volitve
20:00 - 20:15   Obvestilo
20:15 - 23:00   Volitve
 Roki

Časovni razpored glasovanj za izvolitev predsednika in podpredsednikov je zgolj okviren.
09:00 - 13:00   Volitve      
53Rok pointIzvolitev predsednika Parlamenta
Prvo glasovanje
41 voteIzvolitev predsednika Parlamenta
Morebitno drugo glasovanje
42 voteALI
36 voteIzvolitev podpredsednikov Parlamenta
Prvo glasovanje
13:00   (ali po izvolitvi predsednika) Dnevni red      
13:00 - 13:30   (ali po izvolitvi predsednika) GLASOVANJE      
27Rok voteŠtevilčna sestava odborov
[2019/2689(RSO)]
B9-0001/2019
15:00 - 19:00   Volitve      
48 voteIzvolitev predsednika Parlamenta
Morebitno tretje glasovanje
47 voteALI
49 voteIzvolitev podpredsednikov Parlamenta
Predvidoma prvo ali drugo glasovanje
50 voteIzvolitev predsednika Parlamenta
Morebitno četrto in zadnje glasovanje
46 voteALI
51 voteIzvolitev podpredsednikov Parlamenta
Prvo in morebitno drugo ali tretje in zadnje glasovanje
52 voteIzvolitev podpredsednikov Parlamenta
Prvo in morebitno drugo ali tretje in zadnje glasovanje
20:00 - 20:15   Obvestilo      
32 voteObvestilo o imenovanjih v odbore
20:15 - 23:00   Volitve      
44 voteIzvolitev podpredsednikov Parlamenta
Prvo, drugo ali tretje in zadnje glasovanje
45 voteIzvolitev podpredsednikov Parlamenta
Morebitno tretje in zadnje glasovanje
Časovni razpored glasovanj za izvolitev predsednika in podpredsednikov je zgolj okviren.
53item on the agendapointIzvolitev predsednika Parlamenta
  -Kandidature za prvo glasovanje za izvolitev predsednika se naslovijo na odhajajočega predsednika in izročijo namestniku generalnega sekretarja (Louise Weiss Building, R00.101 "Open-plan area of the Presidency")Torek, 2. julij 2019, 22:00
27item on the agendapointŠtevilčna sestava odborov
  -Predlog resolucijePonedeljek, 1. julij 2019, 19:00
  -Predlogi spremembTorek, 2. julij 2019, 10:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 2. julij 2019, 17:00
Zadnja posodobitev: 3. julij 2019Pravno obvestilo