Föredragningslista
StrasbourgTisdagen den 2 juli 2019 - Torsdagen den 4 juli 2019 166k
KONSTITUERANDE PLENARSAMMANTRÄDE
Under det konstituerande plenarsammanträdet kan de politiska grupperna sammanträda
måndag eftermiddag
tisdag
onsdag och torsdag mellan de olika valomgångarna
Onsdagen den 3 juli 2019150kUtgåva: Onsdagen den 3 juli 2019, 13:55
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 13:00   Val
13:00   (eller efter valet av talman) Arbetsplan
13:00 - 13:30   (eller efter valet av talman) OMRÖSTNING
15:00 - 19:00   Val
20:00 - 20:15   Tillkännagivande
20:15 - 23:00   Val
 Tidsfrister

Tidsangivelserna rörande de olika valomgångarna i valen av talman och vice talmän är preliminära.
09:00 - 13:00   Val      
53Tidsfrist pointVal av parlamentets talman
Första valomgången
41 voteVal av parlamentets talman
Eventuell andra valomgång
42 voteELLER
36 voteVal av parlamentets vice talmän
Första valomgången
13:00   (eller efter valet av talman) Arbetsplan      
13:00 - 13:30   (eller efter valet av talman) OMRÖSTNING      
27Tidsfrist voteAntalet ledamöter i utskotten
[2019/2689(RSO)]
B9-0001/2019
15:00 - 19:00   Val      
48 voteVal av parlamentets talman
Eventuell tredje valomgång
47 voteELLER
49 voteVal av parlamentets vice talmän
Eventuell första eller andra valomgång
50 voteVal av parlamentets talman
Eventuell fjärde och sista valomgång
46 voteELLER
51 voteVal av parlamentets vice talmän
Eventuell första, andra eller tredje och sista valomgång
52 voteVal av parlamentets vice talmän
Eventuell första, andra eller tredje och sista valomgång
20:00 - 20:15   Tillkännagivande      
32 voteTillkännagivande av utnämningar till utskotten
20:15 - 23:00   Val      
44 voteVal av parlamentets vice talmän
Första, andra eller tredje och sista valomgången
45 voteVal av parlamentets vice talmän
Eventuell tredje och sista valomgång
Tidsangivelserna rörande de olika valomgångarna i valen av talman och vice talmän är preliminära.
53item on the agendapointVal av parlamentets talman
  -Nomineringarna till den första valomgången i valet av talman ska ställas till den avgående talmannen och överlämnas till biträdande generalsekreteraren (Louise Weiss Building, R00.101 "Open-plan area of the Presidency")Tisdagen den 2 juli 2019, 22:00
27item on the agendapointAntalet ledamöter i utskotten
  -ResolutionsförslagMåndagen den 1 juli 2019, 19:00
  -ÄndringsförslagTisdagen den 2 juli 2019, 10:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 2 juli 2019, 17:00
Senaste uppdatering: 3 juli 2019Rättsligt meddelande