Дневен ред
СтрасбургВторник, 2 юли 2019 г. - Четвъртък, 4 юли 2019 г. 169k
УЧРЕДИТЕЛНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
По време на учредителното пленарно заседание политическите групи могат да заседават:
в понеделник следобед,
във вторник, в сряда и четвъртък между отделните гласувания
Четвъртък, 4 юли 2019144kВерсия: Cряда, 3 юли 2019, 13:53
 Точки от дневния ред
09:00 - 10:30   Избори
10:30 - 11:30   Разисквания (или след избора на квестори)
 Време за изказвания

Времето, предоставено за различните турове на гласуване за избор на квестори, са ориентировъчни.
09:00 - 10:30   Избори      
37 voteИзбор на квестори на Парламента
Първи тур
38 voteИзбор на квестори на Парламента
Евентуално, втори тур
39 voteИзбор на квестори на Парламента
Евентуално, трети и последен тур
10:30 - 11:30   Разисквания (или след избора на квестори)       Време за изказвания
15 pointЗаключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 юни 2019 г.
Изявления на Европейския съвет и на Комисията
[2019/2686(RSP)]
Времето, предоставено за различните турове на гласуване за избор на квестори, са ориентировъчни.
10:30 - 11:30   Разисквания (или след избора на квестори)     item on the agenda
Председател на Европейския съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
Последно осъвременяване: 3 юли 2019 г.Правна информация