Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΤρίτη 2 Ιουλίου 2019 - Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 174k
ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
Κατά τη διάρκεια της συνόδου συγκρότησης σε Σώμα, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να συνεδριάζουν:
την Δευτέρα το απόγευμα
την Τρίτη
την Τετάρτη και την Πέμπτη μεταξύ των διαφόρων ψηφοφοριών
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019141kΈκδοση: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, 13:54
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 10:30   Εκλογές
10:30 - 11:30   Συζητήσεις (ή μετά την εκλογή των Κοσμητόρων)
 Χρόνος αγόρευσης

Οι ώρες διεξαγωγής των διαφόρων ψηφοφοριών για την εκλογή των Κοσμητόρων είναι καθαρά ενδεικτικές.
09:00 - 10:30   Εκλογές      
37 voteΕκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου
Πρώτη ψηφοφορία
38 voteΕκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου
Ενδεχομένως, δεύτερη ψηφοφορία
39 voteΕκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου
Ενδεχομένως, τρίτη και τελευταία ψηφοφορία
10:30 - 11:30   Συζητήσεις (ή μετά την εκλογή των Κοσμητόρων)       Χρόνος αγόρευσης
15 pointΣυμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και 21ης Ιουνίου 2019
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2686(RSP)]
Οι ώρες διεξαγωγής των διαφόρων ψηφοφοριών για την εκλογή των Κοσμητόρων είναι καθαρά ενδεικτικές.
10:30 - 11:30   Συζητήσεις (ή μετά την εκλογή των Κοσμητόρων)     item on the agenda
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου