Päevakord
StrasbourgTeisipäev, 2. juuli 2019 - Neljapäev, 4. juuli 2019 164k
ESIMENE OSAISTUNGJÄRK
Esimese osaistungjärgu ajal võivad fraktsioonid korraldada oma koosolekuid esmaspäeva pärastlõunal ning
teisipäeval,
kolmapäeva ja neljapäeval valimisvoorude vahel
Neljapäev, 4. juuli 2019144kVersioon: Kolmapäev, 3. juuli 2019, 13:53
 Päevakorra punktid
09:00 - 10:30   Valimised
10:30 - 11:30   Arutelud (või pärast kvestorite valimist)
 Kõneaeg

Kvestorite valimise voorude ajakava võib muutuda.
09:00 - 10:30   Valimised      
37 voteParlamendi kvestorite valimine
Esimene hääletusvoor
38 voteParlamendi kvestorite valimine
Võimalik teine hääletusvoor
39 voteParlamendi kvestorite valimine
Võimalik kolmas ja viimane hääletusvoor
10:30 - 11:30   Arutelud (või pärast kvestorite valimist)       Kõneaeg
15 pointEuroopa Ülemkogu 20.—21. juuni kohtumise järeldused
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused
[2019/2686(RSP)]
Kvestorite valimise voorude ajakava võib muutuda.
10:30 - 11:30   Arutelud (või pärast kvestorite valimist)     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu eesistuja (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
Viimane päevakajastamine: 3. juuli 2019Õigusalane teave