Program
ŠtrasburgUtorok, 2. júla 2019 - Štvrtok, 4. júla 2019 173k
USTANOVUJÚCA SCHÔDZA
Počas ustanovujúcej schôdze sa politické skupiny môžu stretnúť:
v pondelok popoludní
v utorok
v stredu a vo štvrtok medzi jednotlivými kolami hlasovania
Štvrtok, 4. júla 2019154kVerzia: Streda, 3. júla 2019, 13:52
 Body programu
09:00 - 10:30   Voľby
10:30 - 11:30   Rozpravy (alebo po voľbe kvestorov)
 Rečnícky čas

Časy stanovené pre rôzne kolá voľby kvestorov sú len orientačné.
09:00 - 10:30   Voľby      
37 voteVoľba kvestorov Parlamentu
Prvé kolo hlasovania
38 voteVoľba kvestorov Parlamentu
Prípadne druhé kolo hlasovania
39 voteVoľba kvestorov Parlamentu
Prípadne tretie a posledné kolo hlasovania
10:30 - 11:30   Rozpravy (alebo po voľbe kvestorov)       Rečnícky čas
15 pointZávery zo zasadnutia Európskej rady 20. – 21. júna 2019
Vyhlásenia Európskej rady a Komisie
[2019/2686(RSP)]
Časy stanovené pre rôzne kolá voľby kvestorov sú len orientačné.
10:30 - 11:30   Rozpravy (alebo po voľbe kvestorov)     item on the agenda
Predseda Európskej rady (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
Posledná úprava: 3. júla 2019Právne oznámenie