Dnevni red
StrasbourgTorek, 2. julij 2019 - Četrtek, 4. julij 2019 166k
USTANOVNO DELNO ZASEDANJE
Med ustanovnim delnim zasedanjem se politične skupine lahko sestanejo v:
ponedeljek popoldne
torek
sredo in četrtek v času med glasovanji
Četrtek, 4. julij 2019146kRazličica: Sreda, 3. julij 2019, 13:52
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 10:30   Volitve
10:30 - 11:30   Razprave (ali po izvolitvi kvestorjev)
 Čas za govor

Časovni razpored glasovanj za izvolitev kvestorjev je zgolj okviren.
09:00 - 10:30   Volitve      
37 voteIzvolitev kvestorjev Parlamenta
Prvo glasovanje
38 voteIzvolitev kvestorjev Parlamenta
Morebitno drugo glasovanje
39 voteIzvolitev kvestorjev Parlamenta
Morebitno tretje in zadnje glasovanje
10:30 - 11:30   Razprave (ali po izvolitvi kvestorjev)       Čas za govor
15 pointSklepi zasedanja Evropskega sveta 20. in 21. junija 2019
Izjavi Evropskega sveta in Komisije
[2019/2686(RSP)]
Časovni razpored glasovanj za izvolitev kvestorjev je zgolj okviren.
10:30 - 11:30   Razprave (ali po izvolitvi kvestorjev)     item on the agenda
Predsednik Evropskega sveta (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
Zadnja posodobitev: 3. julij 2019Pravno obvestilo