Föredragningslista
StrasbourgTisdagen den 2 juli 2019 - Torsdagen den 4 juli 2019 166k
KONSTITUERANDE PLENARSAMMANTRÄDE
Under det konstituerande plenarsammanträdet kan de politiska grupperna sammanträda
måndag eftermiddag
tisdag
onsdag och torsdag mellan de olika valomgångarna
Torsdagen den 4 juli 2019149kUtgåva: Onsdagen den 3 juli 2019, 13:55
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 10:30   Val
10:30 - 11:30   Debatt (eller efter valet av kvestorer)
 Talartid

Tidsangivelserna rörande de olika valomgångarna i valet av kvestorer är preliminära.
09:00 - 10:30   Val      
37 voteVal av parlamentets kvestorer
Första valomgången
38 voteVal av parlamentets kvestorer
Eventuell andra valomgång
39 voteVal av parlamentets kvestorer
Eventuell tredje och sista valomgång
10:30 - 11:30   Debatt (eller efter valet av kvestorer)       Talartid
15 pointSlutsatser från Europeiska rådets möte den 21–21 juni 2019
Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen
[2019/2686(RSP)]
Tidsangivelserna rörande de olika valomgångarna i valet av kvestorer är preliminära.
10:30 - 11:30   Debatt (eller efter valet av kvestorer)     item on the agenda
Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
Senaste uppdatering: 3 juli 2019Rättsligt meddelande