Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 15 юли 2019 г. - Четвъртък, 18 юли 2019 г. 184k
Понеделник, 15 юли 2019122kВерсия: Четвъртък, 18 юли 2019, 09:50
 Точки от дневния ред
17:00 - 20:00   Разисквания

17:00 - 20:00   Разисквания      
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
2  pointЕдноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)
Последно осъвременяване: 18 юли 2019 г.Правна информация