Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 15 юли 2019 г. - Четвъртък, 18 юли 2019 г. 184k
Втoрник, 16 юли 2019150kВерсия: Четвъртък, 18 юли 2019, 09:50
 Точки от дневния ред
09:00 - 12:30   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
15:00 - 16:00   Разисквания
18:00 - 20:00   Избиране
20:00 - 23:00   (или след избирането на председател на Комисията)
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 12:30   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ       Време за изказвания
12 pointИзказване на кандидата за председател на Комисията
Без вземане на думата с привличане на вниманието (catch-the-eye) и без сини карти
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
21 pointПреглед на румънското председателство на Съвета
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2685(RSP)]
Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група
18:00 - 20:00   Избиране      
15 voteИзбор на председател на Комисията
20:00 - 23:00   (или след избирането на председател на Комисията)       Време за изказвания
25 pointИзпълнение на Глобалната стратегия на ЕС
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2729(RSP)]
26Срок pointПоложението във Венесуела
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2730(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
27 pointПоложението в Персийския залив
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2731(RSP)]
31 pointПоложението в Молдова
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2737(RSP)]
09:00 - 12:30   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ     item on the agenda
Номиниран за председател на Комисията (включително отговорите)30'
Членове на ЕП135'
PPE31'S&D26'30Renew19'Verts/ALE13'30ID13'30ECR12'GUE/NGL8'30NI11'
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
20:00 - 23:00   (или след избирането на председател на Комисията)     item on the agenda
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)40'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (4x5') 20'
Членове на ЕП75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
26item on the agendapointПоложението във Венесуела
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 15 юли 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 17 юли 2019, 10:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 17 юли 2019, 11:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 17 юли 2019, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 17 юли 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 18 юли 2019 г.Правна информация