Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 15 юли 2019 г. - Четвъртък, 18 юли 2019 г. 184k
Cряда, 17 юли 2019142kВерсия: Четвъртък, 18 юли 2019, 09:50
 Точки от дневния ред
10:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ
15:00 - 19:00   Разисквания
19:00 - 19:15   Изявление
 Време за изказвания
 Срокове

10:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
22 pointПредставяне на работната програма на финландското председателство на Съвета
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2687(RSP)]
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ      
24Срок voteЧислен състав на междупарламентарните делегации
[2019/2719(RSO)]
B9-0005/2019
15:00 - 19:00   Разисквания       Време за изказвания
23 pointПредоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2718(RSP)]
32 pointЗони с чист въздух в градовете на ЕС
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2738(RSP)]
19:00 - 19:15   Изявление      
19 voteОбявяване на назначенията в междупарламентарните делегации
10:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)15'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 19:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)20'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП135'
PPE31'S&D26'30Renew19'Verts/ALE13'30ID13'30ECR12'GUE/NGL8'30NI11'
24item on the agendapointЧислен състав на междупарламентарните делегации
  -Предложение за решениеПетък, 12 юли 2019, 12:00
  -ИзмененияПонеделник, 15 юли 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 16 юли 2019, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 17 юли 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 18 юли 2019 г.Правна информация