Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 15 юли 2019 г. - Четвъртък, 18 юли 2019 г. 184k
Четвъртък, 18 юли 2019143kВерсия: Четвъртък, 18 юли 2019, 09:50
 Точки от дневния ред
10:00 - 11:00   Разисквания
11:00 - 13:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 Време за изказвания
 Срокове

10:00 - 11:00   Разисквания       Време за изказвания
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
28Срок -Положението в Хонконг
[2019/2732(RSP)]
RC-B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019, B9-0023/2019
29Срок -Положението по границата между САЩ и Мексико
[2019/2733(RSP)]
RC-B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019
30Срок -Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници
[2019/2734(RSP)]
RC-B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019, B9-0025/2019
11:00 - 13:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
26Срок voteПоложението във Венесуела
Предложения за резолюции
[2019/2730(RSP)]
RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019
10:00 - 11:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)15'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 144 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 144 от Правилника за дейността)   (3x2') 6'
Членове на ЕП21'
PPE3'S&D3'Renew2'30Verts/ALE2'30ID2'30ECR2'30GUE/NGL2'30NI2'30
28item on the agendapointПоложението в Хонконг
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 15 юли 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 17 юли 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 17 юли 2019, 14:00
29item on the agendapointПоложението по границата между САЩ и Мексико
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 15 юли 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 17 юли 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 17 юли 2019, 14:00
30item on the agendapointРусия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 15 юли 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 17 юли 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 17 юли 2019, 14:00
26item on the agendapointПоложението във Венесуела
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 15 юли 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 17 юли 2019, 10:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 17 юли 2019, 11:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 17 юли 2019, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 17 юли 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 18 юли 2019 г.Правна информация