Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 15 lipca 2019 r. - Czwartek, 18 lipca 2019 r. 182k
Czwartek, 18 lipca 2019151kWersja: Środa, 17 lipca 2019, 16:07
 Punkty porządku dziennego
10:00 - 11:00   Debaty
11:00 - 13:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 Czas wystąpień
 Terminy

10:00 - 11:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)
28Termin -Sytuacja w Hongkongu
[2019/2732(RSP)]
RC-B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019, B9-0023/2019
29Termin -Sytuacja na granicy USA–Meksyk
[2019/2733(RSP)]
RC-B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019
30Termin -Rosja, w szczególności sytuacja działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych
[2019/2734(RSP)]
RC-B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019, B9-0025/2019
11:00 - 13:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)
26Termin voteSytuacja w Wenezueli
Projekty rezolucji
[2019/2730(RSP)]
RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019
10:00 - 11:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali (art. 144 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie21'
PPE3'S&D3'Renew2'30Verts/ALE2'30ID2'30ECR2'30GUE/NGL2'30NI2'30
28item on the agendapointSytuacja w Hongkongu
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 15 lipca 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 17 lipca 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 17 lipca 2019, 14:00
29item on the agendapointSytuacja na granicy USA–Meksyk
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 15 lipca 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 17 lipca 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 17 lipca 2019, 14:00
30item on the agendapointRosja, w szczególności sytuacja działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 15 lipca 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 17 lipca 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 17 lipca 2019, 14:00
26item on the agendapointSytuacja w Wenezueli
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 15 lipca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 17 lipca 2019, 10:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 17 lipca 2019, 11:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 17 lipca 2019, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 17 lipca 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2019Informacja prawna