Dagsorden
StrasbourgMandag den 16. september 2019 - Torsdag den 19. september 2019 202k
Mandag den 16. september 2019149kUdgave: Onsdag den 18. september 2019, 13:56
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 21:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 21:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
29 pointSituationen for EU's skove
Redegørelse ved Kommissionen
[2019/2807(RSP)]
25Frist pointPatenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer
Mundtlig forespørgsel  - [2019/2800(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
     
Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Kommissionen
Patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer
30 pointSituationen i Hongkong
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2808(RSP)]
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)
17:00 - 21:00   Forhandling     item on the agenda
Forespørger (udvalg)5'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Catch-the-eye   (3x5') 15'
Medlemmer89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
25item on the agendapointPatenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 
  -Forslag til beslutningMandag den 16. september 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 17. september 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 17. september 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 18. september 2019, 16:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 13. september 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 16. september 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 17. september 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 18. september 2019, 19:00
Seneste opdatering: 18. september 2019Juridisk meddelelse